Tvegani kapital, način financiranja razvojnih projektov

09.02.2011

Kdor razmišlja o podjetniški poti ali o razvoju podjetja mora razmišljati tudi o sredstvih za financiranje. Sploh v časih krize, ko likvidnih sredstev na trgu primanjkuje, je razmišljanje o dodatnih naložbah še toliko težje.

Hitreje ko si prizadevate, da bi podjetje razvijalo, več finančnih sredstev potrebujete. Pri tem imate na izbiro lastniške vire (gotovina, druga privarčena sredstva ali kapital), dolžniške vire (posojila, delniški kapital) in nepovratne vire financiranja (preko javnih razpisov ipd.).

Težava podjetij v začetnih fazah rasti je, da ne morejo pridobiti zunanjih dolžniških virov financiranja, predvsem zaradi velikega tveganja, saj več kot 80 odstotkov podjetij v prvih petih letih propade. Tega se zavedajo tudi banke. Zato dolžniških virov podjetje preprosto ne more pridobiti brez ustrezne varnosti za ponudnika, kot so poroki, jamstva z lastnim premoženjem podjetnikov in podobnimi garancijami.

Trenutno se na trgu nahaja več skladov tveganega kapitala, med drugim tudi štiri zasebne družbe tveganega kapitala, ki so bile izbrane v okviru Javnega razpisa za kapitalske naložbe RS v zasebne družbe tveganega kapitala (Ur. l. RS, št. 17/2010 IN 45/2010) in potrjene na Vladi Republike Slovenije.

Izbrane družbe bodo v letu 2011 začele z aktivnim iskanjem inovativnih, hitro rastočih malih in srednje velikih podjetij, ki bodo primerni in zainteresirani za kapitalsko podporo s tveganim kapitalom.

Seznam izbranih družb tveganega kapitala z njihovim opisom ter kontaktnimi podatki je dosegljiv na naslednji povezavi

 

Nazaj