Vlada sprejela stališče glede vzpostavitve patenta EU

24.01.2011

Vlada Republike Slovenije je na redni seji prejšnji teden sprejela stališče k zadevi Predlog sklepa Sveta o odobritvi okrepljenega sodelovanja na področju oblikovanja enotne patentne zaščite

Stališče vlade se glasi:
 
Republika Slovenija podpira predlog sklepa Sveta o odobritvi okrepljenega sodelovanja na področju oblikovanja enotne patentne zaščite.

Republika Slovenija je podpirala prizadevanja za vzpostavitev patenta EU kot enotne pravice v vseh državah članicah Evropske unije in obžaluje, da države članice o tem niso dosegle soglasja. Okrepljeno sodelovanje je skrajna rešitev, ki omogoča, da se vsaj v okviru sodelujočih držav članic vzpostavi enotno patentno varstvo.
 

Vir: Ministrstvo za gospodarstvo

Nazaj