Javni posvet o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine

14.01.2011

Z 11. januarjem letos je Evropska komisija začela javno posvetovanje o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, ki bo trajalo do 31.3.2011.

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o ugotovitvah ocenjenega poročila o uporabi Direktive 2004/48/ES, ki govori  o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine v državah članicah. Poročilo kaže, da imajo nekatere določbe direktive različne razlage in se v praksi uporabljajo različno v državah članicah EU.

Poleg tega, je v obravnavo dodatno podan predlog za povečano uveljavljanje pravic intelektualne lastnine predvsem iz področja interneta in digitalnih tehnologij. Komisija se je odločila, da poda omenjeno direktivo v javno obravnavo, ker je več držav članic zelo pozno preneslo Direktivo v svojo zakonodajo (postopek prenosa je bil končan šele leta 2009) zato so praktične izkušnje z uporabo Direktive omejene in jih je le malo na voljo. Zato Komisija ni mogla pripraviti kritične gospodarske analize učinka Direktive na inovativnost in razvoj informacijske družbe v skladu s členom 18 Direktive.  

Odzivi na javno posvetovanje bodo vključeni v oceno Komisije o tem, ali je potreben pregled direktive.

  • Če želite sodelovati v javnem posvetu kot državljan, pošljite svoje komentarje na naslednji e-naslov: nbslu.jqsdpotvmubujpoAfd/fvspqb/fv (v zadevo sporočila pripišite: Contribution from Citizen)
  • Če želite sodelovati v javnem posvetu kot pravna oseba, pošljite svoje komentarje na način, da se najprej registrirate. Za nadaljnja navodila kliknite tukaj.
  • Če želite sodelovati v javnem posvetu kot javni organ, pošljite svoje komentarje na naslednji e-naslov: nbslu.jqsdpotvmubujpoAfd/fvspqb/fv (v zadevo sporočila pripišite: Contribution from Public authority)

Vsi komentarji bodo objavljeni javno na spletni strani.

 Poročilo o uporabi Direktive 2004/48/ES (PDF, 136 kb)

 

Nazaj