Porast prijav intelektualne lastnine v letu 2010

11.01.2011

Statistični podatki za leto 2010 Urada RS za intelektualno lastnino kažejo, da je bilo v Sloveniji v minulem letu vloženih 17 % več patentnih prijav kot leto poprej, 70 % več prijav za modele in 14 % več prijav za znamke.

Delni razlog za porast prijav za pravice industrijske lastnine so finančni in drugi ukrepi, ki jih je sprejela država za spodbujanje inovativnosti, deloma pa je zanj morda zaslužen tudi Urad RS za intelektualno lastnino s svojimi prizadevanji za dvig ozaveščenosti o pomenu varstva intelektualne lastnine.

V spodnjem statističnem pregledu so zajete le prijave, vložene pri Uradu RS za intelektualno lastnino, brez tistih, ki so bile vložene za Slovenijo v tujini prek mednarodnih sporazumov, ker statistični podatki zanje še niso znani.

V letu 2010 je bilo pri URSIL vloženih:

  • 465 nacionalnih patentnih prijav (452 so jih vložili slovenski državljani in 13 tuji),
  • 76 mednarodnih patentnih prijav (PCT),
  • 3 prijave za podelitev evropskega patenta,
  • 1738 zahtev za vpis evropskega patenta v register urada, s čimer ta začne veljati tudi za Slovenijo, in
  • 15 zahtev za podelitev dodatnega varstvenega certifikata za zdravila oziroma fitofarmacevtska sredstva.

Za registracijo blagovnih/storitvenih znamk je bilo vloženih 1885 prijav (1563 domačih in 322 tujih). Večina znamk se je nanašala na farmacevtske, veterinarske in medicinske proizvode, aparate in tehnične pripomočke ter oglasne in komercialne dejavnosti. Slovenska podjetja so prek urada vložila tudi 264 prijav za registracijo znamk v tujini.

Za registracijo modela je bilo vloženih 107  prijav. Večina prijav se je nanašala na kovinske proizvode in materiale ter oblačila in obutev.

Podrobna statistika za minula leta je objavljena na spletni strani urada  in v letnih poročilih.

Vir: Urad RS za inetelektualno lastnino

Nazaj