Razvojne priložnosti za slovenska podjetja

11.01.2011

Gospodarska zbornica Slovenije in SID banka vas vabita na brezplačno konferenco, ki bo namenjena predstavitvi programov in storitev, ki jih izvaja SID banka na področju razvojno spodbujevalnega, projektnega ter izvoznega financiranja, zavarovanja rizikov in drugih storitev družb Skupine SID banke.

Na konferenci boste pridobili vse informacije o konkretnih možnostih podpore ter načrtih za leto 2011. Po zaključku predstavitev bodo imeli udeleženci možnost individualnih pogovorov s predstavniki družb Skupine SID banka.

Konferenca se bo odvijala 25. januarja 2011 ob 10.00 uri v dvorani A / I. nadstropje na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana.

Program konference:

I. del

10.00 – 10.20  Uvodna nagovora

 • mag. Samo Hribar Milič, generalni direktor GZS
 • mag. Sibil Svilan, predsednik uprave SID banke

10.20 – 11.20  Financiranje razvojnih in izvoznih projektov iz virov SID banke

 • Saša Keleman, direktor področja spodbujevalnega in razvojnega financiranja;
 • Stanislav Berlec, namestnik direktorja področja spodbujevalnega in razvojnega financiranja;
 • Nadja Cvek, samostojna strokovna sodelavka področja izvoznega in projektnega financiranja
  • razvoj družbe znanja – razvoj, raziskave, inovacije, izobraževanje, zaposlovanje
  • razvoj okolju prijazne družbe – projekti varovanja okolja, projektiOVE in URE
  • razvoj konkurenčnega podjetništva in internacionalizacije
  • regionalni in družbeni razvoj – regionalna infrastruktura, stanovanjska oskrba
  • primeri iz prakse
  • novosti v letu 2011 in Spodbujevalno razvojna platforma

11.20 – 11.35  Projektno financiranje

 • Alenka Žohar, namestnica direktorja področja izvoznega in projektnega financiranja

11.35 – 11.50  Poroštva RS za financiranje investicij gospodarskih družb (na podlagi ZPFIGD)

 • Monika Mostar, namestnica direktorja področja spodbujevalnega in razvojnega financiranja

11.50 – 12.10  Odmor

II. del

12.10 – 12.30  Zavarovanje mednarodnih gospodarskih poslov pred t.i. nemarketabilnimi riziki

 • Kristina Trošić, namestnica direktorja področja zavarovanja kreditov
  • zavarovanje izvoznih kreditov/terjatev
  • zavarovanje bančnih (storitvenih) garancij
  • zavarovanje investicij v tujini
  • program izravnave obresti (PIO)

12.30 – 12.45  Zavarovanje terjatev - predstavitev storitev SID - Prve kreditne zavarovalnice

 • Nataša Arko, direktorica oddelka prodaje in marketinga

12.45 – 13.00  Uradna razvojna pomoč - predstavitev storitev Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj

 • Gašper Jež, direktor

13.00 – 13.15  Izvensodna izterjava - predstavitev storitev PRO KOLEKT, družbe za izterjavo, d.o.o.

 • Miloš Varga, direktor

13.15 – 13.45  Vprašanja udeležencev in zaključek konference

13.45 – 15.00  Individualni pogovori s predstavniki družb Skupine SID banke 

Prijave sprejema GZS do srede 19. januarja oz. do zapolnitve mest na e-naslov nbtb/sfqf{Ah{t/tj.

V prijavi napišite naziv podjetja, ime, priimek in e-naslov udeleženca konference ter interes za individualni pogovor, pri čemer navedite področje interesa/družbo iz Skupine SID banke.

Kotizacije za udeležbo na dogodku ni.

Nazaj