Strojno prevajanje patentov

19.01.2011

Evropski patentni urad (EPU) in Google sta podpisala sporazum o sodelovanju pri dostopu do večjezičnih patentnih prevodov.

Sporazum o sodelovanju, ki sta ga podpisala EPU in Google, predstavlja pomemben napredek Googlova tehnologija strojnega prevajanja bo omogočila prevod patentov v jezike 38 držav članic Evropske patentne organizacije (EPO). Google  bo dobil dostop do okoli 1,5 milijona prevedenih patentov, katerih število se vsako leto zviša za dobrih 50.000. Googlova tehnologija se bo uporabljala za prevajanje evropskih patentov pa tudi patentov iz drugih delov sveta, ki v Evropi uživajo varstvo.

Sodelovanje EPU in Googla bo vsekakor zelo dobrodošlo za evropska podjetja, izumitelje in znanstvenike, saj bodo lahko hitreje in ceneje prišli do prevodov patentov. Prijavitelji evropskih patentov morajo namreč vložiti prijavo v enem od uradnih jezikov EPU – angleščini, francoščini ali nemščini. Potem morajo na lastne stroške poskrbeti za prevod v jezike tistih držav, v katerih ga želijo zavarovati. To pa pomeni, da je pridobiti patent za celoten evropski trg bistveno dražje kot npr. za ameriškega. Zato je uvedba enotnega patenta EU, ki se pripravlja že kar nekaj časa, tako zelo zaželena. Z enotnim patentom EU  bi se namreč občutno znižali stroški za prijavitelje in okrepilo pravno varstvo patentov. Sodelovanje med EPU in Googlom bo nedvomno olajšalo tudi odločanje držav članic EU glede uvedbe takega patenta.

 Vir: Urad RS za intelektualno lastnino

 

Nazaj