Raziskava tehnološke razvitosti malih in mikro podjetij

29.12.2010

Odbor za znanost in tehnologijo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, ki ga vodi Janez Škrlec, je po dveh letih zaključil prvo raziskavo tehnološke razvitosti malih in mikro podjetij.

Raziskava je zajela približno 52.000 pravnih subjektov, samostojnih podjetnikov in družb z omejeno odgovornostjo. Cilj raziskave je bil ugotoviti strukturo malih in mikro podjetji, ki se ukvarjajo z visoko tehnologijo, srednje visoko tehnologijo, srednje nizko tehnologijo ali nizko tehnologijo.

Kriteriji tehnološkega nivoja so bili povzeti po Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in Eurosta-tu. Cilj raziskave je bil tudi ugotoviti dejansko stanje in poiskati mehanizme za izboljšanje stanja in za spodbujanje večjega tehnološkega razvoja malih in mikro podjetji. Na podlagi raziskave je nastala obsežna publikacija s številnimi zanimivimi in koristnimi podatki, ki bo te dni tudi izšla v tiskani obliki.

Po kriterijih določanja tehnološkega nivoja podjetja, kar 76,87% vseh mikro in malih podjetij, ki so bila zajeta v raziskavi, ne sodi v kategorijo tehnoloških podjetij. Pomemben je tudi podatek, da je ostal delež podjetij po tehnološki razvrstitvi skoraj enak v letu 2010 kot je bil v letu 2008. 4,2% podjetij ima razvito visoko tehnologijo, 1,58% srednje visoko tehnologijo, 10,34% srednje nizko tehnologijo in 7,01% nizko tehnologijo.

Raziskavo je delno finančno podprlo MVZT skozi razpis TIA v projektu INO-09 in INO-10 (EnergyHub). Odbor za znanost in tehnologijo bo z raziskavo nadaljeval tudi v naslednjem letu in sicer na tistih področjih, ki jih kriteriji OECD in Eurost-a ne zajemajo kot podjetja, ki bi sodila v kriterije tehnoloških podjetji.

 

Nazaj