Podpisane še tri pogodbe z družbami tveganega kapitala

21.12.2010

Ministrica za gospodarstvo mag. Darja Radić je podpisala še tri družbene pogodbe z izbranimi družbami tveganega kapitala, in sicer z družbami Meta Ingenium, DTK Murka in Sklad poslovnih angelov. Pred kratkim pa je bila podpisana pogodba tudi z družbo Prvi sklad.

Slovenski podjetniški sklad je marca letos objavil Javni razpis za kapitalske naložbe RS v zasebne družbe tveganega kapitala (DTK). Razpis se izvaja v okviru Programa instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji (PIFI), na podlagi katerega je bilo razpisanih 33,99 mio EUR sredstev.

Do danes so bili v okviru dveh odpiranj že zaključeni postopki odobritve štirih naložb v zasebne družbe tveganega kapitala, v ključno z odobritvijo posameznih naložb s strani Vlade RS v skupni višini, 20,56 milijonov evrov:

  • Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d. o. o., v višini 9.000.000.000, 00 evrov;
  • Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o., v višini 5.001.000,00 evrov;
  • DTK Murka, družba tveganega kapitala, d. o. o., v višini 3.920.000,00 evrov;
  • Sklad poslovnih angelov, družba tveganega kapitala, d. o. o. v višini 2.642.156,86 evrov.

Na ta način je RS omogočila dokapitalizacijo in posledično koriščenje sredstev tveganega kapitala v skupni višini več kot 42.000.000 evrov. Vlaganja RS predstavljajo največ 49 odstotkov oz. 20.563.156,86 evrov skupno odobrenih sredstev, 51 odstotkov pa morajo v skladu z razpisom zagotoviti zasebni vlagatelji. To pomeni, da je učinek vlaganj javnih sredstev multipliciran več kot enkrat. Ker je bilo razpisanih 33,99 milijonov evrov, se pričakuje, da bo ob koncu razpisa multiplikacijski učinek ponudbe tveganega kapitala za razvojno-inovativna podjetja s potencialom hitre rasti skoraj 70 milijonov evrov.

V zaključni fazi je tudi tretje odpiranje vlog v okviru navedenega razpisa. Strokovna komisija je že zaključila postopek ocenjevanje. Pozitivno mnenje komisije sta pridobili še dve družbi tveganega kapitala. Njuni vlogi mora obravnavati še Vlada RS.

Nazaj