Javni posvet o prihodnosti financiranja EU

27.12.2010

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o naslednjem programu za konkurenčnost in inovativnost (CIP), po letu 2013. CIP je glavni proračunski instrument EU za dvig konkurenčnosti zunaj raziskovalnega področja.

Njegove glavne prednostne naloge so spodbujanje rasti malih in srednjih podjetij, dostop do finančnih sredstev, inovativnost (vključno z eko-inovacijami), uveljavitev in uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT), energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije.

Javno posvetovanje o konkurenčnosti in inovativnosti EU sredstev je del ocene učinka in širšega razmisleka o naslednjem finančnem večletnem okviru Evropske unije po letu 2013. Obseg in cilji prihodnjega programa še niso določeni, z javnim posvetovanjem bi pripomogli k oblikovanju možnih oblik financiranja naslednika sedanjega programa za konkurenčnost in inovacije (CIP 2007-2013).

CIP 2007-2013 je sestavljen iz treh operativnih programov:

  1. podjetništvo in inovacije - si prizadeva za podporo inovacijam in MSP v EU,
  2. IKT - Podporni program za politiko in spodbujanje sprejema inovativnih in interoperabilnih IKT temelječih storitev,
  3. inteligentna energija Evrope, prispeva k uresničevanju ciljev EU glede podnebnih sprememb in ostalih energetskih ciljev.

Javno posvetovanje  poteka od 8. novembra 2010 do 4. februarja 2011. Za dopolnitev razprave bo dodatno potekala še konferenca, in sicer v Bruslju 25. januarja 2011. Tu imajo zainteresirani partnerji dodatno priložnost, da izrazijo svoje poglede na prihodnjo usmerjenost mogoče konkurenčnosti in inovativnosti v EU programih.

Več informacij: http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm

Posvetovanje: http://ec.europa.eu/cip/public_consultation/index_en.htm

Javni posvet o prihodnosti financiranja EU Nazaj