Forum o evropskih skladih in financiranju

20.12.2010

V mesecu decembru je začel delovati spletni forum o evropskih skladih in temah, povezanih z njimi.

Vsi, ki vas zanima področje evropske kohezijske politike in financiranja, si lahko tako na enem mestu (preko Foruma) izmenjujete mnenja, izkušnje ter opozarjate na težave, s katerimi se pri svojem delu soočate. Forum je razdeljen na sedem sklopov, ki zajemajo:

  1. teme s področja splošnega poznavanja evropske kohezijske politike in operativnih programov;
  2. teme s področja evropskega teritorialnega sodelovanja in drugih programov EU;
  3. teme, povezane z aktualnimi razpisi in projekti;
  4. teme s področja projektnega managementa;
  5. teme s področja izvajanja javnih naročil;
  6. teme, povezane z zakonodajo, ki ureja to področje in
  7. razprave o prihodnosti kohezijske politike.

Do foruma lahko dostopate preko naslednje povezave:

http://forum.euskladi.si/forum/index.php

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je med drugim tudi posodobila spletni portal za spremljanje evropske kohezijske politike v Sloveniji in prenesla vsebine na novo spletno mesto www.eu-skladi.si.

Forum o evropskih skladih in financiranju Nazaj