Nov sklad tveganega kapitala na slovenskem trgu

13.12.2010

Sklad tveganega kapitala Taxgroup d.o.o. je zasebni sklad tveganega kapitala, ki ponuja na trgu 5 mio evrov za nove naložbe.

Skupina Taxgroup bo z novo ustanovljenim skladom v naslednjih dveh letih podprla med 10 in 12 perspektivnih družb, s ciljem razvoja teh družb v vodilna podjetja v svojem tržnem segmentu ter ustvarjanja novih poslovnih zvezd.

Investirali bodo zlasti v podjetja z inovativnimi poslovnimi rešitvami, ki izkazujejo visok potencial rasti. Svoje naložbe bodo upravljali aktivno (kontrolni ali večinski delež) ter praviloma iz posamezne naložbe izstopili v roku 3-5 let.

Ključne prednosti Sklada tveganega kapitala Taxgroup so, po njihovem mnenju:

  • Vrhunska upravljalska ekipa z bogatimi lastnimi izkušnjami s področja podjetništva, nakupa in prodaje podjetij,
  • Visoka dodana vrednost upravljanja z vodilnimi svetovnimi storitvami na področju prava, financ, organizacije poslovanja in trženja,
  • Najboljši dostop do naloženih priložnosti zaradi vodilne svetovalne pozicije na področju malih in srednje velikih podjetij.

Več informacij o skladu je dosegljivih na naslednjem naslovu:

Taxgroup, družba tveganega kapitala
Litostrojska cesta 52
1000 Ljubljana

Tel.: (01) 360 30 40
Fax.: (01) 360 30 64
E: pggjdfAubyhspvq/tj
Nazaj