5. Slovenski forum inovacij letos ponuja prave rešitve

03.12.2010

5. Slovenski forum inovacij je odprl vrata. Predstavlja se 52 najboljših inovacij, proizvodov, storitev in poslovnih modelov.

Sejma se je včeraj kot častni gost udeležil predsednik vlade Borut Pahor ter tudi minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregor Globič in državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo Viljem Pšeničny.

Premier si je ogledal razstavni prostor slovenskih inovatorjev in poudaril, da se v Sloveniji zavedamo, da je naš razvoj odvisen le od nas samih. Premier je poudaril, da vidi inovativnost kot sestavni del izhoda iz krize. Izkazalo se je, da nacionalni raziskovalno-razvojni program v sedanjih okoliščinah ni več optimalen, da ne zagotavlja ustrezne povezanosti politik, institucij, ki bi skrbele za celoten inovacijski cikel. Vlada je več proračunskih sredstev namenila za raziskave, tehnologije in razvoj, za povečanje konkurenčnosti gospodarstva pa je eden pomembnejših elementov prav inovativnost, s katero se lahko zagotovijo nova delovna mesta z večjo dodano vrednostjo.

Forum je včeraj obiskalo 1.500 ljudi. Danes je forum še odprt, vstop je prost. Obiskovalcem ponuja, poleg bogatega izobraževalnega programa in razstave najboljših 52-ih inovacij, tudi poslovno in tehnološko stičišče ter mednarodno tehnološko borzo z brezplačnimi srečanji in posveti strokovnjakov. Letošnji poudarek foruma je na komercializaciji inovacij in iskanju rešitev za čim bolj učinkovit prodor slovenskih proizvodov in storitev na trge doma in po svetu. Zbrane inovacije so zanimive za morebitne kupce in investitorje. Katalog inovacij 5. Slovenskega foruma inovacij je dosegljiv na naslednji povezavi.

 

Nazaj