Na slovenski trg prihaja 42 milijonov € svežega kapitala

01.12.2010

Ministrstvo za gospodarstvo na podlagi Javnega razpisa za kapitalske naložbe RS v zasebne družbe tveganega kapitala, ki ga je razpisal Slovenski podjetniški sklad podpisuje pogodbe za dodelitev kapitalskih deležev Republike Slovenije, po razpisu izbranim družbam tveganega kapitala.

Slovenski podjetniški sklad je v mesecu marcu 2010 objavil Javni razpis za kapitalske naložbe RS v zasebne družbe tveganega kapitala (DTK). Razpis se izvaja v okviru Programa instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji (PIFI), na podlagi katerega je bilo razpisanih 33,99 mio EUR sredstev:

  1. META Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o., s kapitalskim deležem v višini 5.001.000,00 eurov, kar predstavlja 48,996 % poslovni delež Republike Slovenije v družbi, v skladu z osnutkom družbene pogodbe;
  2. MURKA, družba tveganega kapitala, d. o. o., s kapitalskim deležem v višini 3.920.000,00 eurov, kar predstavlja 49 % poslovni delež Republike Slovenije v družbi, v skladu z osnutkom družbene pogodbe;
  3. PRVI SKLAD, družba tveganega kapitala, d. o. o., s kapitalskim deležem v višini 9.000.000,00 eurov, kar predstavlja 48,899% poslovni delež Republike Slovenije v družbi, v skladu z osnutkom družbene pogodbe;
  4. SKLAD POSLOVNIH ANGELOV, družba tveganega kapitala, d. o. o., s kapitalskim deležem v višini 2.642.156,86 eurov kar predstavlja 49 % poslovni delež Republike Slovenije v družbi, v skladu z osnutkom družbene pogodbe.

Do novembra 2010 so bili v okviru dveh odpiranj že zaključeni postopki odobritve štirih naložb v zasebne DTK, ki jih je Vlada RS odobrila na svoji 104. redni seji.

Ministrica za gospodarstvo mag. Darja Radić je v imenu Vlade RS, 29.11.2010 podpisala prvo družbeno pogodbo s Prvim skladom, DTK d.o.o.. Podpisi pogodb z ostalimi DTK-ji se bodo vrstili v naslednjih dneh, saj morajo le-ti sklicati skupščine družbenikov in sprejeti ustrezne sklepe o vstopu novega družbenika. Po podpisu novih družbenih pogodb dobi RS tudi mesto v nadzornem svetu DTK, DTK pa lahko prične z izborom in kapitalsko podporo s tveganim kapitalom v inovativnih, hitro rastočih MSP-jih.

Trenutno je v zaključni fazi tudi tretje odpiranje vlog v okviru Javnega razpisa kapitalske naložbe RS v zasebne družbe tveganega kapitala, kjer je strokovna komisija že zaključila postopek ocenjevanja. Pozitivno mnenje komisije sta pridobila oba prijavitelja, odobritev pa mora podati še Vlada RS.

Vključno s prijavitelji, katerih odobritev še mora potrditi Vlada RS, bo porabljenih 26,73 mio EUR sredstev. Tako na voljo ostaja še 7,27 mio EUR, razpis pa bo odprt do konca leta 2011 oz. do porabe sredstev. Naslednje odpiranje vlog bo 10.12.2010.

Vir: Slovenski podjetniški sklad

Nazaj