Slovenija ima 7 novih kompetenčnih centrov

22.11.2010

Kompetenčni centri so opredeljeni kot razvojno-raziskovalni centri, ki jih vodijo industrijski partnerji, povezujejo pa partnerje iz gospodarstva in javnega raziskovalnega sektorja.

Kompetenčni centri so usmerjeni v krepitev sposobnosti razvoja in uporabe novih tehnologij za razvoj novih konkurenčnih proizvodov, storitev in procesov na prednostnih področjih tehnološkega razvoja.

MVZT se na osnovi strategije Evropa 2020 usmerja k spodbujanju odličnosti in k pametni specializaciji, okrepitvi sodelovanja med univerzami, javnimi raziskovalnimi organizacijami in podjetji ter povezovanju vseh členov v inovacijski verigi. Ta cilj je s tem razpisom dosežen, saj posamezen na razpisu izbran konzorcij sestavlja od 9 do 18 podjetij, raziskovalnih organizacij in zavodov.

Kompetenčne centre delno subvencionira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Na razpisu je bilo razdeljenih dobrih 44,7 milijona evrov, od tega je delež evropskih sredstev 85 odstotkov te vrednosti, delež državnega proračuna pa 15 odstotkov. Programi se bodo izvajali predvidoma do leta 2014, višina sofinanciranja bo od 25 do 70 odstotkov, odvisna pa bo od velikosti posameznih partnerjev in od vrste raziskovalnega dela (industrijske raziskave, eksperimentalni razvoj).

Seznam odobrenih vlog po partnerjih je dosegljiv tu.

Nazaj