Nagrajevanje odličnosti pri spodbujanju podjetništva

15.11.2010

Evropske nagrade za podjetništvo so namenjene za določitev in nagraditev najuspešnejših podpornikov podjetij in podjetništva po vsej Evropi, predstavitev najboljših podjetniških politik in praks, krepitev zavesti o koristih podjetništva ter spodbujanje in navdihovanje morebitnih podjetnikov in podjetnic.

KOMU JE NATEČAJ NAMENJEN?

  • vsem lokalnim in regionalnim organom ter nacionalnim organom za prvo in četrto kategorijo (Nagrada za spodbujanje podjetniškega duha,
  • vključeni so kraji, mesta, regije in skupnosti ter
  • javno-zasebno partnerstvo med javnimi organi in podjetniki, izobraževalnimi programi, podjetji in poslovnimi organizacijami.

Evropske nagrade za podjetništvo so razdeljene v pet kategorij: 

  1. Nagrada za spodbujanje podjetniškega duha: nagrajuje dejavnosti in pobude na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, ki spodbujajo podjetniško miselnost predvsem pri mladih in ženskah. 
  2.  Nagrada za naložbe v veščine: nagrajuje pobude na regionalni ali lokalni ravni za izpopolnjevanje podjetniških, poklicnih, strokovnih in vodstvenih veščin.
  3. Nagrada za izboljšanje poslovnega okolja: nagrajuje inovativne politike na regionalni ali lokalni ravni, ki spodbujajo ustanavljanje in rast podjetij, poenostavljajo zakonodajne in upravne postopke za podjetja ter uresničujejo načelo „Misli najprej v malem“ v korist malim in srednje velikim podjetjem. 
  4.  Nagrada za spodbujanje internacionalizacije poslovanja: nagrajuje usmeritve za spodbujanje podjetij ter zlasti malih in srednje velikih podjetij, da bolje izkoristijo priložnosti, ki jih ponujajo trgi v Evropski uniji in zunaj nje. 
  5.  Nagrada za odgovorno in odprto podjetništvo: nagrajuje regionalne in lokalne dejavnosti za spodbujanje socialne odgovornosti podjetij in trajnostne podjetniške prakse na socialnem in/ali okoljskem področju. Ta kategorija bo nagrajevala tudi prizadevanja za spodbujanje podjetništva med prikrajšanimi skupinami, kot so brezposelni, invalidi ali pripadniki etničnih skupin.

Velika nagrada žirije bo dodeljena projektu, ki bo razglašen za najbolj ustvarjalno in navdihujočo podjetniško pobudo v Evropi.

V lanskem letu je nagrado dobila JAPTI-jeva VEM točka, podjetje DATA, in sicer v kategoriji Izboljšanje poslovnega okolja. Program pomoči za podjetnike, katerega cilj je zmanjšati stopnjo zapiranja podjetij – javno-zasebno partnerstvo, ki je z brezplačno pomočjo za potencialna ali obstoječa podjetja v prvih fazah njihovega delovanja v dveh letih pomagalo zmanjšati število zaprtij podjetij s 57 % na 9 %.  

Rok za prijavo je: 29.11.2010.

Prijavnica je dosegljiva na naslednji povezavi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazaj