Pomemben korak pri oblikovanju skupne evropske politike na področju raziskav vesolja

23.10.2010

V Bruslju, je v organizaciji belgijskega predsedstva Evropske unije, Evropske komisije in Evropske vesoljske agencije ESA, 20. in 21. oktobra potekala 2. mednarodna konferenca o raziskovanju vesolja na ministrski ravni.

Gre za nadaljevanje oktobra lani začete konference v Pragi na temo raziskovanja vesolja in vloge EU.

S konferenco v Bruslju želijo organizatorji prispevati pomemben mejnik pri uresničevanju cilja ministrov iz leta 2009, in kar je najpomembneje, prispevati k oblikovanju evropske vizije in strateškega načrta za raziskovanje vesolja v okviru intenzivnega mednarodnega sodelovanja z Ameriko, Rusijo, Indijo in Kitajsko. Konferenca predstavlja pomemben korak pri procesu oblikovanja skupne evropske vizije in aktivnosti na področju raziskav vesolja.

V času, ko je globalna tekma v vesolju prešla v globalno sodelovanje, saj so stroški za operacije zelo visoki, je za EU še toliko bolj pomembno, da obdrži vlogo, ki jo je imela pri raziskovanju vesolja in z njim povezanih tehnologij tudi v prihodnje. Za enotno in usklajeno nastopanje ter politično podporo procesu pa je zelo pomembno poenotenje stališč v okviru  Resolucije o vesoljski politiki EU, ki jo bodo predvidoma konec novembra 2010 sprejeli ministri EU na 7. vesoljskem Svetu »7th Space Council«, na Svetu za konkurenčnost in Svetu Evropske vesoljske agencije.

Vodja slovenske delegacije, dr. József Györkös, je v dopoldanskem delu zasedanja v okviru sekcije Nosilci razvoja, predstavil pomen infrastrukture za opazovanje zemlje in preprečevanje in odpravljanje naravnih katastrof, ter pomen tehnologije povezane s programom Galileo za razvoj nacionalnih podjetij na področju informacijsko komunikacijskih dejavnosti. Pri tem je poudaril tudi velik pomen nišnih tehnologij, ki jih za razvoj aplikacij in vesoljske infrastrukture lahko prispevajo slovenska podjetja in institucije znanja.

Ključni del razprave bo osredotočen na vprašanje mednarodnega sodelovanja z ostalimi akterji kot so NASA, Roscomos, JAXA, ISRO ter prioritet in želja za skupno sodelovanje držav izven EU.

Konferenco si lahko ogledate tudi v neposrednem prenosu, na naslednji povezavi:  webcast.ec.europa.eu

 Vir: Spletna stran MVZT

Nazaj