Razpis za štipendije »Ženske v znanosti« 2011

29.10.2010

L'OREAL Slovenija, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO in Slovenska znanstvena fundacija razpisujejo štipendije nacionalnega programa »Za ženske v znanosti« 2011.

Trem slovenskim znanstvenicam bodo podelili štipendije za obdobje enega leta v višini 5.000 EUR. Kandidatke se lahko na razpis prijavijo do vključno 8. novembra 2010, ocenjevalno telo pa bo odločitev o štipendistkah sprejelo do 7. januarja 2011.  

RAZPISNI POGOJI
Štipendije so namenjene raziskovalnim projektom znanstvenic naravoslovnih znanosti, medicine in biotehnike v okviru slovenskih znanstvenih institucij, posamezne prijave pa mora priporočiti tudi predstojnik institucije, kjer kandidatka študira/dela, ali njen mentor. Kandidatke morajo biti v zadnjem letu priprav na svoj doktorat, ne smejo biti starejše od 35 let, imeti morajo slovensko državljanstvo ter stalno prebivališče v Sloveniji. Na uradnem prijavnem obrazcu in z ustrezno dokumentacijo oddane vloge za štipendijo bo vrednotilo ocenjevalno telo, sestavljeno iz ocenjevalne skupine in ocenjevalnega odbora. 

Uradni PRIJAVNI OBRAZEC in RAZPISNI POGOJI.

OCENJEVALNO TELO
Ocenjevalno telo bosta sestavljala Ocenjevalna skupina, ki bo naredila prve poglobljene ocene vseh prijav in predlagala ožji izbor najodličnejših prijav, ter Nacionalni odbor, ki bo naredil končni izbor štipendistk. Ocenjevalno skupino bo vodil prof. dr. Peter Raspor, v njej bosta še doc. dr. Luca Lovrečić, štipendistka prvega nacionalnega programa Za ženske v znanosti, in mednarodna štipendistka dr. Maja Zagmajster. Nacionalnemu odboru bo predsedoval dr. Edvard Kobal, v njem pa bodo sodelovali še Marjutka Hafner, prof. dr. Tamara Lah Turnšek, doc. dr. Maja Remškar, Julio Quiroga ter častna članica dr. Romana Jordan Cizelj

Prijava mora biti oddana na uradnem prijavnem obrazcu v štirih izvodih in naslovljena na Urad Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, Kotnikova ulica 38, 1000 Ljubljana - s pripisom "Pozor: UNESCO-L´OREAL nacionalne štipendije »Za ženske v znanosti 2011«.

Prijavni obrazec mora biti poslan tudi v elektronski obliki na e-naslov:  epsjdb/hmbttgpse.djnfsnboAhpw/tj.

Nepopolnih prijav, prijav, ki ne bodo oddane v razpisnem roku, ter prijav, ki ne ustrezajo navedenim pogojem, komisija ne bo obravnavala. 

Za dodatne informacije se obrnite na:
Urad za UNESCO
Dorica Glassford Cimerman
Telefon: 01 / 478 - 4678,
Elektronski naslov: epsjdb/hmbttgpse.djnfsnboAhpw/tj

Nazaj