Brezplačno svetovanje s področja prenosa znanj in tehnologij

19.10.2010

Javna agencija za tehnološki razvoj RS je koordinator projekta KBB (Knowledge for Business in Border regions) v okviru Operativnega programa Slovenija – Avstrija za obdobje 2007–2013.

Partnerji v okviru projekta KBB so: Štajerska gospodarska zbornica, Pomurski tehnološki park,  Univerza v Mariboru (Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo),  SFG – Innofinanz,  FH Kapfenberg,  ACSTYRIA avtomobilski grozd, Univerza v Grazu - Inštitut za sistemske znanosti, inovacije in trajnostni management. 

Glavni cilj projekta je vzpostaviti mehanizem v podporo razvoju konkurenčnih podjetij v regiji ob meji med Slovenijo in Avstrijo s pomočjo svetovanja strokovnjakov na področju prenosa znanj in tehnologij od »generatorjev« znanja k podjetjem.

Na spletni strani projekta (http://www.kbb-si-at.eu/) je objavljen poziv podjetjem (mikro, malim in srednje velikim), ki so registrirana v gorenjski regiji, v savinjski regiji, na Koroškem, v Podravju in v Pomurju, da prijavijo tehnološki projekt, katerega cilj je prenos znanja in tehnologij s fakultet in raziskovalnih organizacij v mala in srednje velika podjejta.

Izbranim podjetjem v okviru poziva bo na voljo brezplačno svetovanje KBB svetovalcev - posameznikov s tehnično in podjetniško usposobljenostjo prenosa tehnologij in znanja (s področja IKT, novih materialov, biotehnologije, kemije, živilske tehnologije, avtomobilske industrije, energetike in okolja).

Rok za prijave je:  30. oktober 2010 do 14.00 ure.

Dodatne informacije:
Sandra Stermšek, svetovalka za odnose z javnostmi
Javna agencija za tehnološki razvoj RS
Dunajska cesta 22
1511 Ljubljana
Tel.: 0590 89527
Fax: 0590 89531
Nazaj