Slovenski razvojni dnevi

08.10.2010

Z namenom popularizacije koncepta in projektov mednarodne razvojne pomoči v katere se lahko vključi tudi slovensko gospodarstvo Ministrstvo za zunanje zadeve RS v sodelovanju z GZS in ostalimi institucijami organizira konferenco »Slovenski razvojni dnevi«. Podjetjem se ponuja možnost sofinanciranja njihovih razvojnih projektov.

Institut mednarodne razvojne pomoči odraža zavezo mednarodne skupnosti, utemeljeno na »Milenijskih razvojnih ciljih« OZN in dokumentih OECD in EU, da zmanjša razlike v razvitosti in izkorenini revščino na planetu. Slovenija, kot razvita država (OECD) in članica EU, sprejema in izvaja svoje obveze v mednarodni razvojni skupnosti kot država donatorica. Glavni koordinator področja mednarodnega razvojnega sodelovanja (pomoči) v Sloveniji je Ministrstvo za zunanje zadeve RS, Sektor za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč.

Prioritete Slovenije pri aktivnostih in usmerjanju razvojnih sredstev so opredeljene v »Resoluciji mednarodne razvojnega sodelovanja Slovenije« in zajemajo

1. geografsko:

  • Zahodni Balkan,
  • vzhodna Evropa, Kavkaz in Centralna Azija (Moldavija),
  • sub-saharska Afrika (Zelenortski otoki),

2. in sektorsko:

  • družbene storitve (tehnična pomoč, izobraževanje, študije izvedljivosti),
  • zaščita okolja (predvsem upravljanje z vodami),
  • opolnomočenje žensk.

Konferenca bo potekala v prostorih Mestnega muzeja Ljubljana, od 14. – 16. oktobra 2010.

Posebej želimo opozoriti na delavnici o razpisnih možnostih in postopkih za podjetja, ki ju 14. oktobra ob 14:30 uri izvajata Evropska komisija in Medameriška razvojna banka v sodelovanju z GZS. Podrobnosti so v programu.

Udeležba na konferenci in delavnici je za zainteresirana slovenska podjetja brezplačna, vendar pa zaradi operativnih potreb organizacije prosimo, da svojo udeležbo potrdite prek spodnje spletne prijavnice.

Organizatorji vabijo, da se konference in delavnic udeležite in se seznanite z možnostmi podpore in sofinanciranja vaših razvojnih projektov v tujini s sredstvi mednarodne razvojne pomoči. Prijave sprejemajo do vključno 12. oktobra 2010.

Nazaj