Mladim raziskovalcem poklic v gospodarstvu

29.09.2010

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) je v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v petek, 24. septembra . objavila Javni razpis »Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2010.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov, povezanih z raziskovalnim delom mladih raziskovalcev in raziskovalk iz gospodarstva, do pridobitve znanstvenega naslova doktor znanosti. Upravičeni stroški se sofinancirajo 100%.

Ob izpolnjevanju določenih razpisnih pogojev lahko mladi raziskovalec prejme sofinanciranje upravičenih stroškov v skupni ocenjeni vrednosti maksimalno 155.000 evrov.

Vseh sredstev je na voljo 20,4 milijona evrov.

Javni razpis se delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se bo izvajal v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1.1: Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij.

Namen javnega razpisa je:

  • pridobiti kakovostne človeške vire na področjih, kjer slovensko gospodarstvo potrebuje nova znanja za razvoj visokotehnoloških in inovativnih izdelkov, tehnologij in storitev,
  • ustvariti nova delovna mesta v gospodarstvu za raziskovalce,
  • med vsemi raziskovalci v Sloveniji povečati delež raziskovalcev, zaposlenih v gospodarstvu,
  • spodbuditi ustanavljanje in krepitev raziskovalnih skupin v gospodarstvu, posebno še v malih in srednjih podjetjih,
  • dvigniti nivo izobrazbe zaposlenih v gospodarstvu,
  • povečati kakovost in uporabnost znanstvenega in raziskovalnega dela,
  • ustvariti pogoje za učinkovit pretok znanja med znanstveno-raziskovalno sfero ter uporabniki znanja,
  • spodbujati sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami, univerzami ter gospodarstvom,
  • spodbuditi interdisciplinarnost podiplomskega študija, ki omogoča pridobiti širši spekter znanj.

Sofinanciranje je zagotovljeno do 3 let in 6 mesecev.

Rok za oddajo vlog je do vključno 29. oktobra 2010 do 12. ure.
 
Vsa podrobna navodila, pogoji, informacije in razpisna dokumentacija so na voljo na spletnem naslovu: http://www.tia.si/. Vprašanja povezana z razpisom lahko pošljete na e-naslov: jogp.NS21Aujb/tj.

Zainteresirana podjetja lahko tudi objavijo oglase na spletni strani TIA, preko katerih iščejo mlade raziskovalce. Vsi zainteresirani se lahko poslužijo tudi JAPTI- jeve Borze razvojno-raziskovalnih kadrov za trenutno razpoložljive RR kadre.

Nazaj