Iznajdba permanentne inovativnosti

30.08.2010

Veliko učenih ljudi se je že spraševalo, kaj je vzrok hitrega razvoja družbe, ki smo mu priča zadnji dve stoletji. Od leta 1800 naprej se naša civilizacija neprestano razvija s tempom, ki je bistveno hitrejši kot kdajkoli prej.

Postavljenih je bilo veliko hipotez, ki poskušajo pojasniti hiter razvoj, a danes se zdi najbolj prepričljiva teorija, da je v času razsvetljenstva prišlo do pomembne spremembe v odnosu družbe do novih idej.

Kaj je vzrok trajne ekonomske rasti?

Ameriški ekonomist Robert Solow raziskoval vzroke hitre gospodarske rasti  je s pomočjo matematičnih modelov izračunal, da lahko z večanjem kapitala in dela pojasni le približno polovico dolgoročne rasti življenjskega standarda. Izkazalo se je, da manjkajočo polovico prispevajo tehnološke inovacije.

Idej nikoli ne zmanjka

Industrijska revolucija naj bi bila v svojem bistvu prav revolucija v družbenem odnosu do inovativnosti. Vzpostavil se je sistem izpopolnjevanja tehnologij in praks, ki je demokratiziral proces iskanja novih idej. Prej so bili inovativni tisti, ki so bili dovolj bogati, da so to počeli za zabavo, ali pa so to počeli v slavo svojemu mecenu. Pred nekaj stoletji so ljudje začeli s svojimi inovacijami služiti, hkrati pa so začele ideje krožiti, kar je ključnega pomena za proces rojevanja novih idej.

Več ko je v nekem okolju pretekle inovativnosti, več je prostega znanja in veščin, ki drugim olajšajo izboljševanje lastnih dejavnosti. Ker se poveča količina idej, ki krožijo med ljudmi, to posledično povzroči tudi večjo intenziteto nastajanja novih idej.

Metaideje za spodbujanje idej

Ekonomisti pravijo, da so inovacije nerivalske. Če si dva izmenjata predmeta, bosta prišla in odšla vsak le z eno stvarjo. Če si dva izmenjata ideji, bosta oba odšla z dvema idejama.

Zelo pomembne so zato metaideje oziroma ideje, kako spodbuditi nastajanje in kroženje novih idej.

Danes še ne vemo, katera bo naslednja pomembna nova metaideja, ki bo še dodatno izboljšala sistem za učinkovito tvorjenje novih idej. Vseeno napoveduje, da bo vodilna država v enaindvajsetem stoletju tista, ki ji bo uspelo najti način, kako učinkovito spodbujati nastajanje inovacij tudi v zasebnem sektorju.

Vir: Sašo Dolenc, Kvarkadabra spletni časopis za tolmačenje znanosti, povzetki članka 

 

Nazaj