BASF prejel nagrado za inovacije za sistem, ki ščiti les pred škodljivci

23.08.2010

Kemijskemu podjetju BASF je bila za izdelek Complion™ - sistem za zaščito posekanega lesa v gozdu, ki temelji na uporabi zaščite pred škodljivci z mrežo, dodeljena nagrada za inovacije, ki jo podeljuje nemški Odbor za gozdarstvo in gozdarsko tehnologijo (Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik, KWF).

Inovacija, ki jo je razvil BASF, se bo v prihodnosti uporabljala tudi za zaščito posekanega lesa v slovenskih gozdovih.

Zaščitna mreža proti škodljivcem je nov pristop k zaščiti lesnih izdelkov v gozdarstvu in vključuje različne vrste škodljivcev, med katerimi je tudi lubadar, ki se hrani z lubjem in lesom. Zaščitne mreže predstavljajo nadaljevanje razvoja sistema, imenovanega Interceptor ® LLIN Technology (impregnirane mreže z insekticidom z dolgotrajnim delovanjem), ki ga je razvil BASF z namenom preprečevanja širjenja malarije. Več poskusov je potrdilo učinkovitost tehnologije z uporabo mrež tudi na področju gozdarstva.

BASF mreže za zaščito pred škodljivci so visoko učinkovite in nimajo negativnega vpliva na okolje. Predstavljajo premišljeno združitev strokovnega znanja, ki ga ima BASF in izkušenj s področja tekstilne stroke. Razvit je bil inovativni način izdelave tekstila (mreže) z insekticidom. V izdelku je združena mehanična in kemična zaščita pred škodljivci. Insekticid se s pomočjo industrijskega postopka, skupaj z vezivi, nanese neposredno na vlakna mreže tako, da omogoča nadzorovano postopno sproščanje aktivne snovi. S tem je zagotovljena tudi dolgotrajna učinkovitost. Zgolj majhna količina aktivne snovi se neprestano sprošča na površino mreže, to zadostuje za nadzor populacije lubadarja. Mrežo je mogoče uporabiti večkrat, učinkovitost ohrani daljše obdobje, uporabljati jo je mogoče celo sezono. Mreža je mehansko zelo odporna, UV stabilizator pa jo varuje tudi pred soncem. Po končani uporabi jo je mogoče reciklirati.

Inovativne rešitve na področju zaščite pred škodljivci bodo v naslednjih letih imele čedalje pomembnejšo vlogo v gozdarstvu. Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) predvideva, da se bo po padcu v letih 2008 in 2009 gozdarstvo v prihodnosti razvijalo pozitivno. Glavno področje pri tem razvoju bodo predstavljali energetsko učinkoviti in okoljsko sprejemljivi pristopi v gradbeništvu in uporabi lesa za pridobivanje energije. Pričakuje se, da se bo povpraševanje po lesu za ogrevanje do leta 2012 podvojilo.

Kljub temu pa se gozdarstvo srečuje z vrsto različnih izzivov, ki bi lahko vplivali na dolgoročno rast tega sektorja: klimatske spremembe vplivajo na porast škode, ki jo povzročajo lubadarji – še posebej na drevesih, ki jih je oslabila suša in vročina; strožje omejitve pa bodo povečale pomen ukrepov za zaščito gozdov, pri tem pa bodo imele pomembno vlogo tudi okolju prijazne rešitve za zaščito pred škodljivci.

Vizija BASF Oddelka za zaščito rastlin je, da postane vodilni inovator pri optimizaciji kmetijske proizvodnje in izboljšanju kvalitete hrane, hkrati pa izboljšuje kvaliteto življenja za vse številnejše svetovno prebivalstvo.  Vir: Spletna stran kemijskega podjetja BASF

Nazaj