Na voljo še skoraj 400.000 evrov za inovacije

04.08.2010

JAPTI preko razpisa Inovacijski vavčer ponuja inovativnim podjetjem ali podjetnikom posameznikom še 400.000 evrov nepovratnih sredstev.

Namen javnega razpisa je spodbujanje povezovanja med podjetji in zunanjimi svetovalci z namenom zaščite pravic industrijske lastnine.

Sofinancirajo se:

  • upravičeni stroški svetovalnih storitev zunanjih svetovalcev pri pripravi in izvajanju razvojno naravnanega/ih projekta/ov podjetja,
  • del stroškov patentnega zastopnika.

Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek. Poleg tega upravičen strošek niso svetovalne storitve, ki se uporabljajo nepretrgano, trajno, občasno ali periodično, ali pa so povezane z običajnimi obratovalnimi stroški podjetja. Na javnem razpisu lahko sodelujejo mikro, majhna in srednje velika podjetja.

Več pogojev za sodelovanje najdete v javnem razpisu na naslednji povezavi.

Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oz. do vključno 30.9.2010.

Informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti na podlagi pisnega zaprosila ali prek elektronske pošte na naslov: wbwdfsAkbquj/tj do vključno 20.9.2010 – zaprosilo naj bo označeno z »JR Inovacijski vavčer - vprašanje«. JAPTI bo na spletnem naslovu: www.japti.si objavil odgovore na vprašanja v roku treh (3) delovnih dni po prejemu vprašanja. Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Nazaj