JAPTI razpisuje naročilo za izobraževalne vsebine za Forum inovacij

26.07.2010

JAPTI je v petek objavil javno naročilo za izvedbo izobraževalnih programskih sklopov za izvedbo 5. Slovenskega foruma inovacij.

Predmet razpisa: Predmet javnega naročila je izvedba izobraževalno-programskih sklopov 5. SFI, ki zajemajo:

  • izvedbo delavnice za izbrane nosilce (avtorje) inovacij (pred dogodkom), 
  • izvedbo štirih vrst programa 5. SFI
  1. program za odprti oder,
  2. program za mlade, 
  3. poslovno – inovacijski program, 
  4. mednarodni program.

5. Slovenski forum inovacij bo organiziran v prostorih Gospodarskega razstavišča v Ljubljani dne 2. in 3. december 2010. V dvoranah Urška v 2. nadstropju Gospodarskega razstavišča se bodo izvajali: 

  • Mednarodni program, ki sprejme do 75 obiskovalcev,
  • Poslovno-inovacijski program, ki sprejme do 125 obiskovalcev
  • Program za mlade, ki sprejme do 150 obiskovalcev.

Rok za oddajo ponudb je 9.8.2010 do 10.00 ure.

Vrednost javnega naročila je 27.000 evrov brez DDV.

Dodatne informacije: Ponudnik lahko dobi vse informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji na podlagi pisnega zaprosila na elektronski naslov: sfi@japti.si z označeno zadevo: »Vprašanje za 5. SFI – izobraževalni program« ali pisno na naslovu: JAPTI, javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana s pripisom oz. sklicem  na »Vprašanje za 5. SFI – izobraževalni program«, do 4.8.2010 do 12.00 ure.

Več informacij o projektu Slovenski forum inovacij najdete na spletnem naslovu: http://www.foruminovacij.si/

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazaj