Ustanovili Slovensko inovacijsko stičišče (SIS)

03.06.2015

SIS naj bi deloval kot »povezovalec in spodbujevalec razvojno-raziskovalnih timov v akademski in poslovni sferi.

V prizadevanju po združevanju znanja in potreb podjetij stopa Slovensko inovacijsko stičišče (SIS). Na ustanovni skupščini so poudarili, da je sta velikost slovenske ekonomije in izrazita razdrobljenost največja izziva za uspešen prenos znanja in uresničitev dobrih idej. Zato naj bi SIS deloval kot »povezovalec in spodbujevalec razvojno-raziskovalnih timov v akademski in poslovni sferi.

V okviru prioritetnih področij Strategije pametne specializacije naj bi Slovensko inovacijsko stičišče pomagalo pri kristalizaciji zmogljivosti in formiranju projektov, ki bodo gradili na doseženih in razvijajočih se področjih odličnih znanj in tehnologij s ciljem razviti in ponuditi trgu nove proizvode in storitve, omogočiti odpiranje novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo  in spodbujati nastanek novih podjetij. Temeljni cilj je prispevati k razvoju na znanju temelječega gospodarstva in dvigniti mednarodno konkurenčnost Slovenije.

V začetni fazi bo SIS deloval kot virtualna skupnost raziskovalnih, razvojnih, finančnih ustanov in podjetij. Na osnovi znanja in tržnih interesov podjetij bodo zbirali pobude za projekte, ki jih bodo po opravljenih analizah oblikovali v samostojne projekte z natančno določenimi cilji, lastnim upravljanjem in denarjem. SIS bo katalizator povezovanja, definiranja skupnih interesov, katalizator nastajanja samostojnih projektov, posrednik pri iskanju denarnih virov ter premagovanju nepotrebnih administrativnih in zakonskih ovir, svoje ambicije izpostavlja SIS. V programu dela so se ustanovitelji zavezali, da bodo pripravili konkretne razvojne projekte partnerjev oziroma oblikovali verige vrednosti, sodelovali naj bi tudi pri pripravi dolgoročnih programov države.

Več o tem si lahko preberete tukaj.

Nazaj