Novi razpisi programa Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSi)

11.05.2015

Program Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije - (EaSi) prispeva k izvajanju Evrope 2020, vključno z njenimi glavnimi cilji, integriranimi smernicami in vodilnimi pobudami, tako da se zagotavlja finančna podpora za cilje Unije v smislu spodbujanja visoke ravni kakovostnega in trajnega zaposlovanja, zagotavljanja ustrezne in dostojne socialne zaščite, boja proti socialni izključenosti in revščini ter izboljšanja delovnih pogojev.

V okviru programa so objavljeni in še vedno aktualni naslednji razpisi:

  1. EaSI - EURES – Cross-border partnerships and support to cooperation on intra-EU mobility for EEA countries (rok prijave: 30/06/2015)
  2. EaSI-PROGRESS: Mobility for Professionals (rok prijave: 26/06/2015)
  3. Mikrofinanciranje: Call for Expression of Interest- Identification and selection of EaSI Technical Assistance Beneficiaries 2015 (rok prijave: 31. 5. 2015)

Vsi razpisi so objavljeni na spletni strani Evropske komisije ali na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Nazaj