Odprt razpis KIC INNOenergy za podpore projektom razvoja inovativnih energetskih proizvodov in storitev v uspešne tržne produkte

25.07.2014

Nov razpis KIC INNOenergy za podpore inovativnim projektom.

15. junija 2014 je bil objavljen nov razpis KIC INNOenergy za podpore inovativnim projektom (http://cip2014.kic-innoenergy.com), ki imajo za cilj zmanjšanje stroške oskrbe z energijo oz. energetskimi storitvami, izboljšati zanesljivost in ekonomičnost obratovanja energetskih sistemov, pogonov in naprav na podlagi inovativnih rešitev na področjih:

  1. obnovljivih virov energije
  2. kemičnih in alternativnih goriv
  3. naprednih tehnologij rabe jedrske energije ter konvergence jedrske in obnovljivih virov energije
  4. tehnologij čistega premoga
  5. naprednih stavb, energetskih sistemov in mest
  6. naprednih evropskih električnih omrežij in sistemov hranjenja električne energije

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo raziskovalne inštitucije ter mala in srednje velika podjetja z ambicijami razvoja izumov v tržno zanimive produkte.

Prijave: Rok za oddajo predlogov je 20. november 2014.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije se obrnite na REC Slovenija, Kontaktna oseba: g. Andrej Klemenc, GSM: 041 222 783, e-pošta: boesfk/lmfnfodAsfd.mk/tj.

Nazaj