Kaj prinaša unitarni patent, ki naj bi pričel veljati leta 2015?

29.05.2014

Evropskemu patentnemu sistemu se v kratkem obeta ena največjih sprememb po ustanovitvi Evropske patentne organizacije daljnega leta 1973 - v prihodnjem letu bo namreč predvidoma zaživel t.i. unitarni patent (evropski patent z enotnim učinkom). Po oceni Urada RS za intelektualno lastnino kakor tudi oceni mnogih strokovnjakov gre za korenito spremembo patentnega sistema in z njo za spremembo poslovnega okolja v večini držav članic EU.

Unitarni patent vnaša novo možnost v obstoječi sistem varstva izumov, ki trenutno obsega:

  • prijavo nacionalnega patenta, veljavnega v eni državi - v Sloveniji je to Urad RS za intelektualno lastnino (nacionalni patent),
  • prijavo evropskega patenta pri Evropski patentni organizaciji v skladu z Evropsko patentno konvencijo (evropski patent), pri katerem prednostna pravica velja v državah članicah EU, vendar je potrebno patent posebej validirati v izbranih državah članicah,
  • mednarodno prijavo patenta prek sistema PCT v okviru WIPO, pri katerem prednostna pravica velja v izbranih državah članicah tega sistema, vendar je potrebno patent posebej validirati v izbranih državah članicah.

Za validacijo (evropskega ali PCT) patenta v posamezni državi članici je v večini držav potrebno priložiti prevod patenta in pa seveda plačati pristojbino. Tako znašajo povprečni stroški registracije patenta, ki bi ga želeli validirati v 13 državah članicah, od 12.500 pa do 32.000 evrov za en patent. Po uvedbi nove patentne zaščite pa naj bi se ta strošek po nekaterih ocenah gibal za vse države podpisnice med 5.000 in 7.000 evrov. Vendar natančnih izračunov za to še ni.

Glavni prednosti unitarnega patenta: cenejši dostop do patentne zaščite na področju unije in pa večja pravna varnost. To sta zelo pomembna dejavnika spodbude za večjo inovativnost in posledično večjo konkurenčnost slovenskega gospodarstva na globalnem trgu. Kaj pa slabosti? Za naš gospodarski sistem ali pa za naše gospodarske subjekte so te lahko predvsem v dejstvu, da bodo patenti, podeljeni na ta način, veljali v vseh državah članicah. To pomeni, da bo naenkrat v Sloveniji v veljavo lahko vstopilo tudi do 20-krat več patentov letno (namesto sedaj veljavnih nacionalnih in validiranih okoli 2.450 naenkrat do 60.000 patentov). To dejstvo povsem spreminja obseg t. i. svobode delovanja za slovenska podjetja ter slovensko in evropsko poslovno okolje. Seminar o unitarnem patentu je ključnega pomena, saj bo prvič javno v okviru gospodarstva odprl razpravo o unitarnem patentu in njegovih učinkih.

O učinkih novega sistema je bilo izvedenih nekaj analiz z zelo neenotnimi ugotovitvami, vse pa izpostavljajo, da bo uvedba vplivala na evropsko poslovno okolje. Zadnja takšna analiza je nedavno opravljena ekonomska analiza uvedbe unitarnega patenta in enotnega patentnega sodišča »Economic Analysis of the Unitary Patent and the Unitary Patent Court«, ki jo je aprila letos za Evropski patentni urad izvedlo podjetje Europe Economics.

Več o unitarnem patentu najdete na tem spletnem naslovu.

Za vse, ki bi želeli izvedeti več o unitarnem patentu, lahko izveste na brezplačnem dogodku, ki bo 3. junija 2014 potekal v Ljubljani.

Nazaj