Potegujte se za priznanje TARAS

11.04.2014

TARAS je priznanje za najuspešnejše sodelovanje gospodarstva in znanstvenoraziskovalnega okolja na področju inoviranja, razvoja in tehnologij.

Priznanje je namenjeno spodbujanju sodelovanja med raziskovalnimi organizacijami in skupinami ter razvojnimi skupinami v industriji in gospodarstvu.

Predmet razpisa za priznanje TARAS je izdelek, rešitev ali storitev, ki je bila v celoti ali v bistvenem delu razvita v sodelovanju med partnerjem iz znanstveno-raziskovalne sfere in naročnikom iz gospodarstva.

Priznanje podeljuje organizator Industrijskega foruma IRT in izdajatelj strokovne revije IRT3000.

Tarasa bodo podelili prvi dan druženja na 6. industrijskem forumu IRT, ki bo v Portorožu od 9. do 11. junija 2014.

Več

Nazaj