Inovativne storitve za podjetja - Projekt IP for SME-s

21.03.2014

Predstavitev 5 storitev odličnosti, ki so jih izbrali partnerji projekta IP for SME’s in jih pilotno izvedli na svojem območju.

Preverjanje in analiza industrijskega ter intelektualnega premoženja podjetja, ekonomsko vrednotenje nematerialnega kapitala podjetja in zaščita intelektualne lastnine na državnih in mednarodnih sejmih oz. predstavitvah so tematike 5 storitev odličnosti, ki so jih izbrali partnerji na projektu IPforSMEs:

  • VPRAŠALNIK “AIDA LIGHT”
  • IP PREDHODNA DIAGNOZA
  • IA REVIZIJA
  • EKONOMSKI IN FINANČNI PREGLED NEOPREDMETE-NEGA KAPITALA PODJETJA
  • SEJMI IN PREPREČEVANJE PONAREDKOV

Več o tem si lahko preberete tukaj.

Nazaj