Izobraževanja WIPO o intelektualni lastnini v letu 2014

06.03.2014

Letni izobraževalni program WIPO Akademije.

Akademija Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) je objavila program izobraževanja in usposabljanja na področju intelektualne lastnine v letu 2014.

Splošna in strokovna predavanja, ki združujejo tradicionalne metode učenja z interdiciplinarnim pristopom in učenjem na daljavo, predstavijo intelektualno lastnino v njenih povezavah s trgovino, inovacijami, zdravjem, aplikativnim naravoslovjem, informacijskimi tehnologijami in kreativnimi industrijami.

Predavanja so prilagojena različnim ciljnim skupinam: izumiteljem in ustvarjalcem, menedžerjem in strokovnjakom za intelektualno lastnino, državnim uradnikom in oblikovalcem politike, diplomatom, študentom in profesorjem.

Dodatne informacije: Več informacij dobite na spletni strani WIPO Akademije in v Programu izobraževanja in usposabljanja za leto 2014:

Nazaj