Spremembe pristojbine za mednarodne (PCT) prijave

03.02.2014

Pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (WIPO) od 1. 1. 2014 velja nov znesek prijavne pristojbine za mednarodno (PCT) prijavo.

Pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (WIPO) od 1. 1. 2014 velja nov znesek prijavne pristojbine za mednarodno (PCT) prijavo, in sicer:

  • mednarodna prijavna pristojbina (do 30 listov) - 1.084,00 EUR.

Spremenila so se tudi znižanja:

  • znižanje, če je mednarodna prijava vložena v papirni obliki skupaj s kopijo zahteve za priznanje pravice in povzetka v elektronski obliki v predpisanem kodnem formatu zapisa - 81,00 EUR,
  • znižanje, če je celotna mednarodna prijava vložena v elektronski obliki, vendar zahteva za priznanje pravice ni v predpisanem kodnem formatu zapisa - 81,00 EUR,
  • znižanje, če je celotna mednarodna prijava vložena v elektronski obliki, vendar je samo zahteva za priznanje pravice v predpisanem kodnem formatu zapisa - 163,00 EUR,
  • znižanje, če je celotna mednarodna prijava vložena v elektronski obliki in so zahteva za priznanje pravice, opis izuma, patentni zahtevki in povzetek v predpisanem kodnem formatu zapisa - 244,00 EUR.

Spremembe so posledica usklajevanja tečajne razlike med CHF in EUR. Višine pristojbin so objavljene na spletni strani WIPO.

Nazaj