SPIRIT Slovenija v okviru 8. Slovenskega foruma inovacij podjetjem javno predstavila Program RNP 2013 v višini 30 milijonov evrov

13.11.2013

SPIRIT Slovenija je danes v okviru 8. Slovenskega foruma inovacij pripravila predstavitev Programa za spodbujanje razvoja novih produktov v letih 2013 – 2015 – RNP 2013. Na voljo je 30 milijonov evrov evropskih sredstev, predstavitve se je udeležilo okrog 150 obiskovalcev.

Agencija SPIRIT Slovenija je pripravila Program za spodbujanje razvoja novih produktov v letih 2013 - 2015 (RNP 2013) v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in za izvajanje Programa prejela odločbo organa upravljanja. Agencija s tem programom podjetjem ponuja transparenten in učinkovit način dodeljevanja sredstev. Sam program omogoča, da se okrepi sodelovanje med agencijo in podjetji. Za doseganje rezultatov Programa je odgovorna agencija, kar bo dosegla na podlagi intenzivnega sodelovanja s podjetji v času izvajanja njihovih projektov. Ko bodo podjetja končala s projekti, bo agencija pomagala pri promociji RR projektov v javnosti in pridobivanju kreditnih linij za tržno realizacijo.

Rezultat programa je promocija vsaj 150 podprtih RR projektov, kar bo agencija izvedla v sodelovanju s podjetji. Agencija si obeta partnerski odnos, sredstva pa bo usmerjala v področja, kjer je zaznana potreba po spodbujevalnem učinku.

Agencija je v Uradnem listu dne 25.10.2013 objavila javno povabilo podjetjem za oddajo prijav in sodelovanje v »PROGRAMU ZA SPODBUJANJE RAZVOJA NOVIH PRODUKTOV V LETIH OD 2013 DO 2015 – RNP 2013«. V javnem povabilu je na voljo 30 milijonov evrov, od tega je 85 % EU sredstev.

Finančno bodo podprti projekti oz. prijave projektov, ki bodo vključevali izvajanje aktivnosti, z namenom ustvarjanja novih ali izboljšavo že obstoječih proizvodov, materialov, naprav, sistemov in metod, vključno s fazo oblikovanja izdelkov, pripravo prototipov, blagovnih znamk, procesov in storitev. Posledično to pomeni, da bodo z uvajanjem oziroma pridobivanjem novih znanj, poslovnih praks in trženja razvijali nove,oziroma izboljšali obstoječe tehnološke značilnosti produktov.

RNP 2013 je usmerjen k mikro in malim podjetjem, srednje velikim podjetjem in tudi velikim podjetjem, z namenom okrepiti in javno predstaviti rezultate RR projektov.

Roki za prejem ponudb na sedež agencije so:

  • 25.11.2013 do 10. ure za obravnavo na prvem odpiranju,
  • 6.12.2013 do 10. ure za obravnavo na drugem odpiranju,
  • 16.12.2013 do 10. ure za obravnavo na tretjem odpiranju, 

Morebitna druga odpiranja si bodo sledila v roku 7 delovnih dni, do porabe razpisanih 30.000.000,00 EUR.

Razpoložljiva sredstva po posamezni kategoriji RNP 2013 so namenjena:

  • mikro in malim podjetjem 15 mio EUR, od tega 2 mio EUR za podjetja s sedežem v občini Kungota, Hoče – Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi;
  • srednje velikim podjetjem 7,5 mio EUR od tega 1 mio EUR za podjetja s sedežem v občini Kungota, Hoče – Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi;
  • velikim podjetjem 7,5 mio EUR od tega 1 mio EUR za podjetja s sedežem v občini Kungota, Hoče – Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi.

Sofinanciranje razvojnih aktivnosti v podjetjih bo potekalo na osnovi standardnega obsega stroškov dela na enoto, skladno s pravili EU in shemo državnih pomoči.

Informacije o javnem povabilu in potrebna dokumentacija za prijave:
http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila

Nazaj