Brezplačni pripomoček za pripravo seznama blaga in storitev pri prijavi znamke - WIPO MGS

07.11.2013

Spletno orodje WIPO MGS - Madrid Goods and Services Manager

Z majem 2013 je Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO) objavila novo verzijo spletnega orodja za pripravo seznama blaga in storitev MGS (Madrid Goods and Services Manager), ki je v pomoč prijaviteljem pri pripravi seznama blaga in storitev za mednarodno ali nacionalno prijavo znamke.

Orodje namreč omogoča enostaven in brezplačen dostop do izrazov za blago in storitve, razvrščenih v skladu z zadnjo izdajo Nicejske klasifikacije, kot so jih predhodno potrdili WIPO in sodelujoči uradi (v 15 jezikih) kot tudi do podatkov o njihovi sprejemljivosti pri sodelujočih uradih (seznam sodelujočih uradov je dostopen v orodju).

Orodje MGS prinaša prednosti tudi za nacionalne urade, saj je podatkovno bazo MGS mogoče uporabljati pri pripravi nacionalnega seznama blaga in storitev ali kot dodatek k obstoječi nacionalni bazi blaga in storitev.

Orodje omogoča zmanjšanje dela pri preverjanju ustreznosti seznama blaga in storitev za nacionalno ali mednarodno prijavo, zmanjša se tudi obseg dela za odpravo pomanjkljivosti na seznamih, ki jih vodi WIPO.

V primerih, ko je potrebno prevajanje, lahko orodje MGS služi kot pripomoček za lažji in kakovosten prevod iz nacionalnih jezikov v enega od treh uradnih jezikov prijave po Madridskem sistemu (angleščina, francoščina in španščina).

Uporaba orodja v sodelujočih uradih pomeni tudi lažje preizkušanje pravilnosti poimenovanja izdelkov oziroma storitev pri mednarodni registraciji ter posledično zmanjšanje števila začasnih zavrnitev in s tem zmanjšanja števila obravnav odgovorov na začasne zavrnitve.

Dodatne informacije: Več informacij o delovanju in prednostih uporabe orodja MGS nudi WIPO na svojih spletnih straneh:

Nazaj