Javno naročilo za izvedbo programov usposabljanja za študente na področju spodbujanja inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti

17.10.2013

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma - SPIRIT Slovenija je na svojih spletni straneh objavila Javno naročilo za izvedbo programov usposabljanja za študente na področju spodbujanja inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti.

Objavljeno na portalu javnih naročil (Številka objave: JN13001/2013)

Predmet javnega naročila je izvedba aktivnosti, ki so usmerjene v spodbujanje inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti pri študentih t.j.:

  • razvijanje znanja in veščin, povezanih z ustvarjalno-inovacijskim procesom reševanja poljubnih osebnih, družbenih ali poslovnih izzivov,
  • razvijanje osebnih kompetenc, ki so nujne za uspešno realizacijo idej (npr. ustvarjalnost, samozavest, navdušenje, pogum, obvladovanje tveganja, timsko delo, vztrajnost, domiselnost,..),
  • spodbujanje razvoja različnih tipov invencij in inovacij od proizvodov do storitev, novih načinov dela (organizacijske rešitve), novih aktivnosti  na področju spodbujanja inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti za mlade, izboljšav v lokalnem in v domačem okolju ter zagotavljanje pridobivanja izkušenj pri razvoju novih rešitev.

Predmet javnega naročila je zagotoviti  celovito izvedbo programov usposabljanja za študente na področju spodbujanja inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti:

  1. sklop: Izvedba usposabljanja Kreiranje in preverjanje poslovnih idej za študente v obsegu 24 ur; V okviru tega sklopa želimo spodbuditi ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost pri študentih pri generiranju, preverjanju ustreznosti in realizaciji poslovnih idej in poslovnih modelov.
  2. sklop: Izvedba usposabljanja Priprava Inovativni pristopi podajanja vsebin in izvajanja aktivnosti za ciljno skupino študentov s področja pedagogike in vzgoje v obsegu 24 ur. V okviru tega sklopa želimo spodbuditi študente k uporabi inovativnih, v svetu že uveljavljenih metod, s katerimi se povečuje ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost med mladimi v okviru njihove nadaljnje poklicen poti.

Vse aktivnosti po tem javnem naročilu morajo biti za udeležence brezplačne.

Predmet javnega naročila mora izvajalec izvesti z inovativnimi pristopi, program mora biti prilagojen ciljni skupini študentov  in interaktivno zasnovan.

Več o predmetu javnega naročila najdete tukaj.

Skupna ocenjena vrednost javnega naročila znaša 76.320,00 EUR z vključenim DDV.

Rok za oddajo ponudb je 25. 10. 2013, do 12.00 ure.

Več o javnem naročilu najdete tukaj.

Nazaj