Projekt Agro Start za več konkurenčnosti in inovativnosti kmetov in podjetij

08.08.2013

Projekt Agro Start - Mednarodna mreža za podporo kmetom, malim in srednjim podjetjem v sektorjih živinoreje in hortikulture - je projekt v okviru Transnacionalnega programa sodelovanja v Jugovzhodni (JV) Evropi.

Glavna cilja projekta sta izboljšanje konkurenčnosti in spodbujanje inovativnega podjetništva v živinoreji, pridelavi zelenjave, sadjarstvu, vinogradništvu in pridelavi okrasnih rastlin.

Pričakovani ključni rezultat projekta je izboljšanje kakovosti in učinkovitosti podpornih storitev za kmete ter mala in srednja podjetja. Oblikovan bo protokol podpornih storitev za JV Evropo, ki bo omogočil povezovanje ponudnikov storitev, svetovanja in tehnologij z izvajalci, ki želijo uvajati inovativne pristope pri svoji dejavnosti. Razvita bo mednarodna podatkovna baza ponudnikov storitev, svetovanja in tehnologij za omenjena področja. Oblikovana bo spletna stran s ponudbo podjetij in ustanov, ki ponujajo podporne storitve, svetovanje in tehnologije za omenjene sektorje kmetijskih dejavnosti. Identificirani bodo primeri uspešnega uvajanja inovacij, ki bodo omogočili seznanitev z dobrimi praksami v obravnavanih sektorjih.

V projektu sodeluje 12 partnerskih ustanov iz Romunije, Grčije, Bolgarije, Italije, Albanije, Makedonije in Slovenije. Rezultati projekta bodo uporabni za vse, ki želijo izboljšati svoje delo in svojo konkurenčnost.

Pričakujejo, da bo v Sloveniji mogoče identificirati veliko ponudnikov poslovnih in svetovalnih storitev, ki bodo svoje znanje in produkte posredovali domačim in tujim kmetom, zadrugam, majhnim in srednjim kmetijsko–živilskim podjetjem. Obenem pa bo omogočeno transnacionalno sodelovanje in iskanje tehnologij, svetovanja in znanj tudi drugod. Kmetje in njihova interesna združenja bodo lahko prišli do informacij potrebnih za odločanje pri posodabljanju svojega dela. Z uvajanjem inovativnih pristopov se bo izboljšala tudi njihova konkurenčnost in prepoznavnost na mednarodnem trgu.

Projekt bo tekel do novembra 2014. Vsi dogodki, novosti ter kasneje tudi primeri dobrih praks in baza ponudnikov, bodo dosegljivi na spletni strani projekta, ki je v izdelavi.

Nazaj