SPIRIT Slovenija vabi podjetja in inovatorje k prijavi inovacij za predstavitev na 8. Slovenskem forumu inovacij

24.07.2013

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT Slovenija) vabi podjetja, avtorje izumov in inovacij k prijavi inovacij za predstavitev na 8. Slovenskem forumu inovacij, ki je osrednja nacionalna prireditev inovativnosti. Razstava najboljših in najbolj perspektivnih izumov in inovacij ter posveti, delavnice in okrogle mize se bodo letos odvijale 12. in 13. novembra v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Podrobnosti o projektu (način prijave, kriteriji za izbor in ostale podrobnosti) in razpisna dokumentacija so na spletni strani: www.foruminovacij.si in www.spiritslovenia.si. Rok za oddajo prijav, ki jo zainteresirani lahko oddajo preko spleta, je do zaključenega nabora prvih 200 prijav oziroma do 19. septembra 2013, do 24:00 ure.

Prijave, ki jih bo ocenjevala nacionalna strokovna komisija, sestavljena iz uglednih strokovnjakov z različnih tehnoloških in poslovnih področij slovenskih univerz, predstavnikov gospodarstva ter uveljavljenih inovatorjev in patentnih strokovnjakov, bodo razvrščene v več kategorij:

  • inovativni proizvod (oblikovanje novega proizvoda ali bistvena izboljšava obstoječega proizvoda),
  • inovativna storitev (oblikovanje nove storitve ali bistvena izboljšava obstoječe storitve; kategorija zajema tako storitve povezane s tehnologijami, kakor tudi ostale storitve, npr. s področja turizma, kulture, medijev, marketinga, zdravstva, kakovosti življenja, ekologije, kulturne dediščine, itd.) in
  • inovativni poslovni model ali poslovni proces (nov ali pomembno izboljšan obstoječi poslovni model ali proces, ki se razlikuje od stanja na trgu in predstavlja inovativen način poslovanja organizacije pri pridobivanju višje dodane vrednosti podjetja ali procesa).

Inovacije lahko prijavijo posamezniki - fizične osebe, kot so študenti, dijaki, mladi raziskovalci, inovatorji, upokojenci in drugi ali skupine posameznikov, na drugi strani pa mikro, mala in srednje velika ter velika podjetja, pa tudi raziskovalno-razvojne institucije.

***

O SLOVENSKEM FORUMU INOVACIJ

Slovenski forum inovacij je osrednja nacionalna prireditev inovativnosti, katere namen je enkrat letno predstaviti najboljše in najbolj perspektivne inovativne proizvode, storitve in poslovne modele/procese.

Slovenski forum inovacij je namenjen predstavitvi inovacij, ki imajo tržni potencial, odpirajo nova delovna mesta in povečujejo konkurenčnost gospodarstva ter blaginjo slovenske družbe. Prireditev je množično obiskana s strani poslovnežev, investitorjev, medijev, mladih in druge strokovne javnosti. Zato je ena izmed ključnih prednosti sodelovanja na Forumu inovacij v pridobivanju poslovnih stikov in mreženje med avtorji inovacij, investitorji, drugimi poslovneži, raziskovalci in tudi predstavniki nacionalnih razvojnih institucij.

Poleg razstave inovacij, ki jo ustvarjajo prijavitelji tega javnega poziva - inovatorji in podjetja, predstavlja pomemben del prireditve poslovno in tehnološko stičišče z mednarodnim programom ter bogat izobraževalno-promocijski program.

Nazaj