Evropa v naslednjih sedmih letih 22 milijard evrov za inovacije

15.07.2013

Evropska komisija, države članice EU in evropska industrija bodo v naslednjih sedmih letih prispevale več kot 22 milijard evrov za inovacije v sektorjih, ki ustvarjajo visokokakovostna delovna mesta. Največji del naložb bo prejelo pet javno-zasebnih partnerstev oz. skupnih tehnoloških pobud.

Pet javno-zasebnih partnerstev, ki se imenujejo skupne tehnološke pobude, deluje na področjih inovativnih zdravil, letalstva, industrije s pretežno rabo biomase, gorivnih celic in vodika ter elektronike.

Skupna tehnološka pobuda glede inovativnih zdravil se ukvarja z razvojem naslednje generacije cepiv, zdravil in zdravljenj, kot je npr. nova vrsta antibiotikov. Pobuda glede gorivnih celic in vodika je namenjena spodbujanju rabe čistih in učinkovitih tehnologij na področju prevoza, industrije in energije. Pobuda za čisto nebo bo razvila čistejša in tišja zračna plovila z bistveno manjšim izpustom ogljikovega dioksida. Pobuda za industrijo s pretežno rabo biomase se ukvarja z uporabo obnovljivih virov energije in inovativnih tehnologij za bolj okolju prijazne izdelke za vsakodnevno uporabo. Pobuda za elektronske komponente in sistemi pa je namenjena spodbujanju sposobnosti evropskega gospodarstva za proizvodnjo elektronike.

V okviru naslednjega programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020 bodo zagotovili osem milijard evrov, industrija bo prispevala 10 milijard evrov, države članice EU pa skoraj štiri milijarde evrov.

Skupne tehnološke pobude so na voljo različnim industrijskim podjetjem po vsej Evropi, vključno z malimi in srednje velikimi podjetji, za financiranje pa se lahko potegujejo tudi vse vrste raziskovalnih organizacij.

Skupne tehnološke pobude inovativna zdravila, čisto nebo ter gorivne celice in vodik že obstajajo, medtem ko bo pobuda elektronske komponente in sistemi združila dve trenutni partnerstvi, pobuda industrija s pretežno rabo biomase pa se uvaja na novo.

Pobude zajemajo tudi štiri javno-javna partnerstva med Evropsko komisijo in državami članicami EU: novi načini zdravljenja bolezni, povezanih z revščino, tehnike merjenja industrijske konkurenčnosti, pomoč visokotehnološkim malim in srednjim podjetjem ter rešitve za varno življenje starejših in invalidov doma.

Evropska komisija namerava poleg tega v okviru programa Obzorje 2020 okrepiti sodelovanje v industriji z nadaljnjimi javno-zasebnimi partnerstvi na področjih, kot so okolju prijazni avtomobili, energetsko učinkovite stavbe, tovarne prihodnosti, trajnostna predelovalna industrija, robotika in fotonika.

Več

Nazaj