Mariborska univerza vključena v inovacijsko platformo Demola

23.05.2013

Na mariborski univerzi se je zadnje dni odvijal inovacijski laboratorij SEETechnology, okviru katerega je med drugim potekalo srečanje s predstavniki mednarodne in nagrajene odprte inovacijske platforme Demola za soustvarjanje študentov, podjetij, start upov in visokošolskih ustanov ter predstavitev projekta širši javnosti.

Cilj projekta je izboljšati obstoječe in razviti nove podporne storitve za dostop malih in srednje velikih podjetij do univerz in drugih inštitucij znanja. Mariborska univerza je vodilni partner projekta, ki vodi konzorcij devetih partnerjev in sedmih pridruženih strateških partnerjev iz Slovenije, Avstrije, Madžarske, Italije, Slovaške, Hrvaške in Romunije.

Sodelujoči v projektu načrtujejo vzpostavitev pilotne inovacijske platforme Demola. Omenjena odprta inovacijska platforma je namenjena soustvarjanju študentov, podjetij in visokošolskih ustanov. Podjetja pod okriljem Demole razpišejo projektne naloge, ki jih rešujejo skupine študentov pod mentorstvom podjetij in profesorjev.

Končen rezultat projektne naloge je prototip ali storitev. Vse intelektualne pravice, ki izhajajo iz rešene naloge, pripadajo skupini študentov, ki je nalogo izvedla. Podjetje ima možnost, da po zaključku projektne naloge odkupi rešitev za poslovno uporabo.

Sicer pa začetki Demole segajo v leto 2009, v finsko mesto Tampere, uspešno pa deluje že v štirih evropskih državah. V prvih štiri letih njenega delovanja je bilo razvitih 250 prototipov in storitev s pomočjo več kot 1500 študentov. Vzpodbudno je zlasti dejstvo, da so se podjetja za kar 80 odstotkov izvedenih nalog odločila, da jih odkupijo za poslovno uporabo.

Nazaj