Nepovratna sredstva v prihodnjih mesecih

29.04.2013

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo maja objavilo razpis za podporo rasti in razvoju malih in srednjih podjetij. Namenjen bo gazelam, torej podjetjem, ki hitro rastejo in morajo ustrezno obvladovati organizacijske spremembe in procese v podjetju.

Rok za oddajo prijav na ta dolgo pričakovani razpis P4 bo septembra 2013. Pred objavo razpisa bodo na Slovenskem podjetniškem skladu (SPS) objavili napoved razpisa, tako da se bodo podjetja lahko ustrezno pripravila. Višina upravičenih stroškov bo med 100 tisoč in 500 tisoč evri, višina sofinanciranja posameznega projekta pa med 50 tisoč in 250 tisoč evri. Za razpis P4 bo predvidoma na voljo več kot 30 milijonov evrov.

Tehnološko inovativni izdelki

Za razpis P1 TIP je trenutno na voljo še okoli 35 milijonov evrov, zato SPS poziva podjetja, da se prijavijo na razpis za garancije Sklada za bančna posojila za tehnološko inovativne projekte. Podjetje mora s projektom, ki ga prijavi na razpis, ohranjati število zaposlenih do končanja projekta ter s posojilom izboljšati tehnološko opremljenost in delovne razmere podjetja z vidika povečanja prihodka in dobička podjetja ali dodane vrednosti na zaposlenega.

Mikroposojila

Na SPS se dogovarjajo o vnovičnem odprtju razpisa P7 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetja, kjer lahko mala (mikro) podjetja pridobijo do 25 tisoč evrov posojila s 3,5-odstotno obrestno mero. Če se jim bo uspelo dogovoriti za objavo razpisa, bo na voljo dodatnih pet milijonov evrov. Razpis bo objavljen predvidoma v drugi polovici leta.

Turizem

Po zadnjih informacijah z direktorata za turizem in internacionalizacijo letos ne bo razpisov za turizem (razen že objavljenih). Če bo s prerazporeditvijo pridobljen dodatni denar, bo ta namenjen infrastrukturam na zavarovanih območjih.

Tuje neposredne naložbe

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma – SPIRIT Slovenija je objavila Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v letu 2013 ter Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2013. Predvidoma 26. aprila 2013 bo objavljen tudi Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2013, 3. maja 2013 Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. V pripravi je tudi Javni razpis za sofinanciranje upravičenih stroškov poslovnega svetovanja za internacionalizacijo - izvozni vavčer.

Obmejna območja

Za razvoj obmejnih in problemskih območij bo Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica konec aprila oziroma v začetku maja objavil razpis za začetne investicije na obmejnih območjih, kamor se uvršča 57 slovenskih občin. Predvidena višina investicij se bo gibala od 50 tisoč do 500 tisoč evrov, višina sofinanciranja pa bo od 30- in 50-odstotna (odvisno od velikosti podjetja). Predviden je tudi razpis za začetne investicije za manjše projekte, in sicer od 10 tisoč do 150 tisoč evrov.

Nazaj