Inovativnim podjetjem 80 milijard

15.03.2013

Evropska komisija je sestavila nov okvirni program Obzorje 2020 za raziskave in inovacije za nov proračunski okvir 2014-2020. Z njim namerava Evropska unija povečati vlaganja v znanje in inovativnost.

Obzorje 2020 je vredno 80 milijard evrov. O njem zdaj razpravljajo v svetu EU in evropskem parlamentu. Pri nas je osnutek programa v javno razpravo poslalo ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Program prvič združuje raziskovalne programe EU, ki so zdaj potekali v okviru 7. okvirnega programa za raziskave (7OP), prispevek EU k Evropskemu inštitutu za inovacije in tehnologije (EIT) in inovacijske vsebine zdajšnjega okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost (CIP), v celovit program za znanost, raziskave in inovacije. Prek Obzorja 2020 namerava Unija postati vodilna v znanosti, industriji omogočiti, da postane vodilna pri inovacijah in se odzvati na družbene izzive.

Novosti Obzorja 2020

V primerjavi s programi, ki jih je za spodbujanje razvoja, raziskav in inovativnosti imela Unija v iztekajočem se sedemletnem proračunskem okviru 2007-2013, ima novi program nekaj pomembnih novosti. Z Obzorjem 2020 naj bi zagotovili enakovrednost vlaganj v vseh fazah razvoja znanja v celotni inovacijski verigi, izboljšali dostop do programov za vse deležnike, poenostavili postopke in zmanjšali administrativno breme. Lažji naj bi bil dostop do virov financiranja za najbolj tvegane faze inovacijskega procesa in komercializacijo inovacij. S programom naj bi povečali ponudbo povratnih in lastniških virov financiranja za inovacijske projekte podjetij, hkrati pa povečali tudi povpraševanje in razvoj trga za inovativne izdelke in storitve. Obzorje 2020 uvaja enotna pravila za vse programe, enotne stopnje financiranja (do sto odstotkov neposrednih stroškov in 70 odstotkov za dejavnosti, ki so povezane s trgom) in enotno stopnjo pavšalnih stroškov.

Za ključne tehnologije in lažji dostop do virov

Za gospodarstvo je gotovo najbolj zanimiv del programa, s katerim namerava Unija spodbuditi vlaganja zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in inovacije. Obzorje 2020 poudarja vlaganja v ključne tehnologije (Enabling Technologies) za razvoj evropske tehnologije. To so informacijske in komunikacijske tehnologije, nanotehnologije, napredni materiali, biotehnologije, napredne proizvodne in vesoljske tehnologije. Z novimi ukrepi pa naj bi izboljšali tudi dostop do virov financiranja za inovativna podjetja in podjetniške projekte ter okrepili inovacijske sposobnosti malih in srednjih podjetij.

Nazaj