Prenos tehnologij ProCeed

01.03.2013

Gospodarska zbornica Slovenije sodeluje v projektu 7. okvirnega programa z nazivom »ProCeed«, namenjen pa je spodbujanju prenosa tehnologij in sodelovanja med raziskovalci in gospodarskimi subjekti.

Gospodarska zbornica Slovenije sodeluje v projektu 7. okvirnega programa z nazivom »ProCeed«, namenjen pa je spodbujanju prenosa tehnologij in sodelovanja med raziskovalci in gospodarskimi subjekti na naslednjih področjih:

  • okoljske tehnologije,
  • kemično onesnaževanje,
  • onesnaževanje zraka.

Prednosti za podjetja: Podjetja z okoljskimi rešitvami lahko svojo tehnologijo promovirajo brezplačno preko spletne strani: http://www.proceed-project.eu/home.cfm in preko Reasearch Social Network. Rešitve so promovirane v državah srednje Evrope, v Italiji in Grčiji ter tudi v drugih članicah EU.

Vabijo vas tudi k registraciji v Research Social Network, s tem boste lahko spremljali novosti o RR projektih; lahko boste iskali partnerje za vašo tehnologijo, know-how ali EU projekte.

Kako se registrirati: Na spletni strani: http://www.proceed-rsn.eu/howto.html vpišete svoje ime in priimek ter e-naslov, določite geslo.

Nazaj