Projekt »NO-BLE Ideas«

04.02.2013

Projekt »NO-BLE Ideas« je usmerjen v spodbujanje inovativnosti na področju kmetijstva in prehrane, izvaja pa se v okviru transnacionalnega programa sodelovanja Jugovzhodna Evropa.

V projektno skupino "NO-BLE IDEAS" je vključenih 13 partnerskih institucij iz 7 držav (Italije, Slovenije, Madžarske, Romunije, Bolgarije, Srbije in Albanije).

Osnovni projektni cilj je spodbujanje raziskovalnih aktivnosti mladih inovatorjev, promocija aplikativnih raziskav ter povezovanje javne ter zasebne ponudbe in povpraševanja po raziskavah in inovacijah za potrebe trajnostnega razvoja na področju kmetijstva in prehrane na programskem območju jugovzhodne Evrope.

V okviru projektnih aktivnosti bo v Štajerskem tehnološkem parku vzpostavljena NO-BLE IDEAS LOKALNA TOČKA, ki bo nudila vso potrebno infrastrukturno ter poslovno podporo za razvoj inovativnih poslovnih idej s področja kmetijstva in prehrane.

Več o projektu

Nazaj