V podatkovni zbirki TMview tudi Avstrija in Nemčija

11.01.2013

Znamke avstrijskega in nemškega urada so bile dodane orodju za iskanje po podatkovni zbirki TMview, ki omogoča brezplačen dostop do prijav in registracij znamk številnih uradov za znamke.

Po zadnji širitvi podatkovne zbirke TMview se je skupno število uradov, ki prispevajo podatke, povzpelo na 23.

Poleg Avstrije in Nemčije so to: Bolgarija, države Beneluksa, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Italija, Litva, Latvija, Madžarska, Malta, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo, Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO) in Urad za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT).

Z vključitvijo več kot 184.000 avstrijskih in več kot 1,6 milijona nemških znamk zagotavlja podatkovna zbirka TMview zdaj dostop do skupaj več kot 9,1 milijona znamk.

Podatkovna zbirka TMview, ki je začela delovati 13. aprila 2010 (slovenski urad se ji je s svojimi podatki pridružil že oktobra istega leta), se je izkazala za priljubljeno med uporabniki. Odtlej jo je obiskalo več kot 910.000 obiskovalcev iz 185 različnih držav, med katerimi jih največ prihaja iz Španije, Nemčije in Italije.

Dodatne informacije: Več informacij je na voljo na spletni strani: http://www.tmview.europa.eu/.

Nazaj