Projekt EURL3A – Usposabljanje inženirjev za načrtovanje stavb z nizko porabo energije

31.12.2012

Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (IRI UL) bo sooblikoval program in kurikulum usposabljanja ter učne scenarije za izobraževanje inženirjev s področja načrtovanja stavb, pri katerih je poraba energije enaka skoraj nič (nearly zero energy buildings).

Zavezništva znanja (Knowledge Alliances) so pilotni projekti Evropske unije za boljše sodelovanje med univerzami, raziskovalnimi institucijami in podjetji. Spodbujajo strukturirano sodelovanje med tremi sferami, ki temelji tudi na doseganju rezultatov preko sprememb v učnih načrtih. V letu 2013 bo v tak projekt – EURL3A – vključen tudi Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (IRI UL).

Zavezništva znanja za inovacije in konkurenčnost

Multidisciplinarnost je temeljna za promocijo podjetništva in drugih veščin, kot so npr. ustvarjalno razmišljanje in problemsko učenje. Zavezništva znanja omogočajo enakopravno sodelovanje med univerzami, raziskovalnimi institucijami in podjetji, skozi katere se oblikujejo nove, trajnostne poti za razvoj znanja zaposlenih. EU znotraj teh projektov spodbuja nove načine in metode poučevanja, razvoj podjetniških veščin in mobilnost . Cilj je spodbujati razvoj inovacij in zagotoviti, da visokošolske institucije v EU skozi mednarodno povezovanje omogočajo pridobivanje kakovostnih in najsodobnejših veščin.

EURL3A: učni scenariji za inženirje

Pri enem od takih pilotnih projektov, ki se začnejo v začetku leta 2013, bo sodeloval tudi IRI UL. European Real Life Learning Lab Alliance (EURL3A) bo najprej povezal partnerje – tri evropske univerze in podjetja iz njihovih regij – v projektno mrežo znanja. Zuyd Hogeschool, nosilna organizacija v projektu, bo tako razširila delovanje laboratorija za grajeno okolje (Built Environment), ki povezuje Heerlen in Aachen. Projekt EURL3A je eden od treh, ki ga je EU izbrala med več kot 100 prijavami.

IRI UL bo sooblikoval program in kurikulum usposabljanja ter učne scenarije za izobraževanje inženirjev s področja načrtovanja stavb, pri katerih je poraba energije enaka skoraj nič (nearly zero energy buildings). Multidisciplinarno izobraževanje in uporaba inovativnih metod za razvoj kompetenc (kot na primer virtualna okolja in resne igre) so v tem primeru ključnega pomena. Pri tem bodo na IRI UL gradili na izkušnjah s področja razvoja kompetenc, ki so jih pridobili v projektu TARGET, in na ugotovitvah iz preliminarnih energetskih pregledov javnih zgradb Univerze v Ljubljani.

Nazaj