VINCI – kreativni vavčer (spodbujanje povezovanja MSP in kreativnih industrij)

27.12.2012

Predstavnike slovenskih kreativnih industrij vabijo, da se vpišejo na seznam in skupaj z avstrijskimi partnerji - naročniki sodelujejo pri prihodnjem javnem razpisu!

Avstrijsko ministrstvo za gospodarstvo, družino in mlade (www.en.bmwfj.gv.at) bo v začetku leta 2013 objavilo javni razpis za kreativni vavčer, kjer bodo lahko sodelovali tudi predstavniki slovenskih kreativnih industrij.

Predvidoma bo razpisanih 1,5 milijona evrov za okrog 300 projektov (skupnih projektov avstrijskih malih in srednjih podjetij ter kreativnih industrij na področjih, kot so oblikovanje, grafika, arhitektura, oglaševanje, multimedija… ipd.).

Posamezni vavčer bo predvidoma v višini 5.000 evrov.

Javni razpis za kreativni vavčer bo pripravljen na podlagi pilotnega projekta EU »VINCI«, ki je bi izveden v letu 2012.

Do sodelovanja pri javnem razpisu bodo upravičeni predstavniki kreativnih industrij, ki bodo vpisani na seznam (inventory list), ki je dostopen na spletnem naslovu: www.impulse-awsg.at/vinci/inventory_list/ in ki bodo projekt prijavili skupaj z avstrijskim naročnikom.

Dodatne informacije: Več informacij o VINCI: www.impulse-awsg.at/vinci/.

Nazaj