Krajši in cenejši postopki patentiranja v EU

21.12.2012

EU je decembra potrdila uvedbo enotnega evropskega patenta, ki naj bi izboljšal konkurenčnost gospodarstva v državah članicah. Postopki patentiranja v EU naj bi postali krajši in cenejši.

Postopki patentiranja v EU naj bi postali krajši in cenejši, s tem pa tudi bolj dostopni za mala in srednje velika podjetja (MSP). Prvi enotni evropski patent nameravajo podeliti v letu 2014.

Pridobitev patentne zaščite v 25 članicah, ki bodo sodelovale pri projektu, danes stane okoli 32.000 evrov, nova ureditev pa naj bi jih zmanjšala za okoli 80 odstotkov.

Ko bo patent odobren, bo samodejno veljaven tudi v 25 državah članicah.

S tem bodo odpravljeni zapleteni upravni postopki in stroški prevajanja, ki so predvsem manjšim podjetjem oteževali zaščito intelektualne lastnine.

Vloge za prijavo patenta bodo lahko oddane v katerem koli jeziku, prevesti pa jih bo treba v enega od jezikov Evropskega patentnega urada (angleščino, francoščino ali nemščino).

Evropski parlament je zagotovil, da bodo stroški prevajanja v celoti povrnjeni malim in srednje velikim podjetjem, posameznikom, nevladnim organizacijam, univerzam in javnim raziskovalnim organizacijam s sedežem v EU.

Preberite celotno novico.

Nazaj