Tudi Slovenija partnerica ID WOOD - Clustering knowledge, Innovation and Design in the SEE WOOD sector

06.12.2012

Cilj projekta ID:WOOD je promocija in spodbujanje inovativnosti in konkurenčnosti z izmenjavo znanja in s spodbujanjem inovacijskih potencialov podjetij.

Projekt v lesnem sektorju ID:WOOD - Clustering knowledge, Innovation and Design in the SEE WOOD sector vključuje 11 partnerjev iz 9 držav srednje in JV Evrope (Slovenija, Italija, Avstrija, Madžarska, Romunija, Bolgarija, Hrvaška, Srbija ter Bosna in Hercegovina).

Vodilni partner je Gozdarski inštitut Slovenije, ki skupaj s italijanskim Informestom, pobudnikom ideje, avstrijskim Holzclustrom Steiermark, Technology Centre of Pordenone in Lesarskim grozdom tvori ožje »vodstvo« projekta.

Glavna ideja projekta je krepitev institucionalnih zmogljivosti in mreženja za povečanje uporabe lesa v regiji JV Evrope (koristi za EU, države, regije, lokalne, sektor, podjetja).

Projekt je prejel sofinanciranje v okviru 4. Javnega razpisa programa SE Europe (www.southeast-europe.net).

Eden od razlogov, zakaj se je Slovenija pridružila temu projektu, je tudi ta, da je Slovenija sprejela Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do 2020 – Les je lep. Le-ta uvršča slovensko lesno-predelovalno industrijo med strateško pomembne in obetajoče gospodarske panoge z - kar je zelo pomembno-, zadostno količino surovine.

Cilj projekta ID:WOOD je promocija in spodbujanje inovativnosti in konkurenčnosti z izmenjavo znanja in s spodbujanjem inovacijskih potencialov podjetij.

Nazaj