Na voljo 8 milijonov evrov z Raziskovalnim vavčerjem

17.10.2012

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je objavilo javni razpis Raziskovalni vavčer v skupni vrednosti 8 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Sredstva se bodo črpala v obdobju od 2013 do 2015.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov industrijskih raziskav, ki jih za podjetja izvajajo raziskovalne organizacije preko raziskovalnega vavčerja.

Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskav podjetij, ki se izvajajo z najemom raziskovalnih organizacij, ki nastopajo v obliki podpornega okolja. Namen javnega razpisa je sofinanciranje tistih raziskav, ki so potrebne v gospodarstvu, kjer podjetja manjkajoča visoko strokovna znanja za potrebe celovitejšega in hitrejšega razvoja pridobivajo z najemom raziskovalnih organizacij. V tem okviru je namen javnega razpisa tudi omogočiti sofinanciranje raziskav s področja kreativnosti in marketinga.

Raziskovalne organizacije, ki jih v okviru predmetnega javnega razpisa lahko najame podjetje za izvajanje raziskav, so:

  • javni raziskovalni zavodi;
  • visokošolski zavodi, ki so na dan oddaje vloge na javni razpis vpisani v register raziskovalnih organizacij v bazi SICRIS;
  • raziskovalni zavodi, ki imajo na dan oddaje vloge na javni razpis sofinancirano raziskovalno dejavnost iz sredstev Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ali pa so v zadnjih petih letih od oddaje vloge na javni razpis sklenili pogodbo za projekt v okviru 7. okvirnega programa.

Pogoji za sodelovanje: Prijavitelji na javni razpis so lahko podjetja, ki poslujejo vsaj dve (2) poslovni leti pred dnevom objave javnega razpisa in imajo najmanj 3 zaposlene (izraženo v ekvivalentu polne zaposlitve-FTE) na dan 31. 12. 2011.

Javni razpis bo odprt od 15. oktobra 2012 (vloge, ki bodo prispele pred tem datumom, bodo s sklepom zavržene in neodprte vrnjene prijavitelju) do porabe sredstev oziroma do vključno 1. marca 2013, do 12. ure.

Dodatne informacije in celotna razpisna dokumentacija so na voljo na spletnem naslovu Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, pod rubriko Javne objave in razpisi. Kontaktna oseba za javni razpis je Luka Živić. Dodatne informacije oziroma vprašanja se posredujejo izključno po e-pošti: luka.zivic@gov.si. Odgovore na pogosta vprašanja bo ministrstvo objavilo na omenjenih spletnih straneh.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je 3. oktobra 2012 organiziralo javno predstavitev. Tukaj si lahko prenesete predstavitev z javne predstavitve razpisa.

Več o razpisu najdete tukaj.

Nazaj