Vabilo k prijavi na razpis Jadranskega čezmejnega programa

12.09.2012

Objavljena je 1. faza javnega razpisa za strateške projekte Jadranskega čezmejnega programa IPA, pri katerem je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v vlogi organa upravljanja Jadranskega čezmejnega programa IPA (Dežela Abruzzo). Javni razpis za strateške projekte bo odprt do 2. novembra 2012. V 2. fazo bodo povabljeni le izbrani prijavitelji. To je obenem zadnji razpis programa.

Javni razpis je odprt za vse 3 programske prioritete:

 1. Gospodarsko, socialno in institucionalno sodelovanje (namenjenih 12.500.000 EUR)
 2. Naravni in kulturni viri ter preprečevanje tveganj (namenjenih 45.360.776 EUR)
 3. Dostopnost in omrežja (namenjenih 33.000.000 EUR)

Razpis je vsebinsko omejen na 8 tem, prepoznanih kot strateško pomembnih za Jadransko regijo:      

1. prioriteta: 

 • Tema 1: Innovation as key for economic development in the Adriatic area (področje raziskav in inovacij v MSP)

2. prioriteta:

 • Tema 1: Improving marine, coastal and delta rivers environment by joint management in the Adriatic area (področje celovitega upravljanja z morjem in obalo)
 •  Tema 2: Protection from ballast water pollution in the Adriatic area (področje upravljanja z balastnimi vodami)
 • Tema 3: Integrated and sustainable management of drinking water resources in the Adriatic area (področje oskrbe s pitno vodo)
 • Tema 4: Protection and prevention of natural risks in the Adriatic area, with particular attention to fire risk (področje varstva pred naravnimi nesrečami s poudarkom na varstvu pred požari)
 • Tema 5: Tourism with emphasis on sustainable management and marketing of natural and cultural resources in the Adriatic area (področje trajnostnega turizma)

3. prioriteta: 

 • Tema 1: Promotion of common models on sustainable transport services to improve links in the Adriatic area (področje javnega potniškega prometa)
 • Tema 2: Improvement of integrated plans aimed at multi-modal solutions, especially links between coastal zones and hinterland in the Adriatic area (področje multimodalnih sistemov za prevoz tovora)

Projektni predlog se lahko veže le na eno izbrano temo. Prijavitelji v okviru izbrane teme izberejo vsaj 2 iz sklopa obveznih ciljev in njim pripadajoče rezultate, navedene v opisu posamezne strateške teme, na tej osnovi pa lahko predlog projekta dopolnjujejo z lastnimi predlogi ciljev/aktivnosti/rezultatov v skladu s specifičnimi potrebami in interesi.       V projekt morajo biti vključeni partnerji iz vsaj šestih sodelujočih držav. Pričakujejo se raznolika in komplementarna strateška partnerstva, ki jih sestavljajo najbolj relevantne institucije z vidika vsebinske in teritorialne pristojnosti v okviru izbrane strateške teme. Strateški projekti moraj imeti dolgoročne pozitivne vplive na razvoj Jadranske regije oz. na upravičeno območje programa, ki v Sloveniji zajema Obalno-kraško, Goriško in Notranjsko-kraško statistično regijo.

Skupna vrednost posameznega projekta je lahko od 5 milijonov EUR do 12,5 milijonov EUR, pri čemer mora imeti vsak projektni partner proračun v višini najmanj 150.000 EUR. Projektne aktivnosti so v primeru, da ne zapadejo pod pravila državnih pomoči, sofinancirane v naslednjih deležih: EU oz. IPA sredstva – 85%, sredstva državnega sofinanciranja (MGRT) – 10% in lastna sredstva partnerja – 5%. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani programa.

Kratke informacije o programu v slovenskem jeziku pa so na voljo tudi na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.      

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Skupni tehnični sekretariat programa v L'Aquili ali na info točko v Sloveniji:  

dr. Lidija Breskvar Žaucer
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Dunajska cesta 58
1000 Ljubljana
e-mail: mjejkb/csftlwbs.{bvdfsAhpw/tj
tel. +386 1 3201 427

 

Informativni dan - javni razpis za strateške projekte Jadranskega čezmejnega programa IPA

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v torek, dne 18. 9. 2012 v Klubu Cankarjevega doma v Ljubljani organizira informativni dan za potencialne prijavitelje projektov v okviru javnega razpisa za strateške projekte Jadranskega čezmejnega programa IPA. Namen informativnega dne je podati informacije o javnem razpisu in na kratko predstaviti tudi nekatera posebna pravila programa, kot so pravila o upravičenosti izdatkov, pravila javnega naročanja in državne pomoči.

Vabilo

Dnevni red

Nazaj